20 Ffordd i gael eich cynnwys yn well na'ch cystadleuydd

Mae'n fy synnu faint o waith caled y mae cwmnïau'n ei roi mewn strategaeth gynnwys heb erioed edrych ar wefannau a thudalennau cystadleuol. Nid wyf yn golygu cystadleuwyr busnes, rwy'n golygu cystadleuwyr chwilio organig. Gan ddefnyddio teclyn felSemrush, gall cwmni wneud dadansoddiad cystadleuol yn hawdd rhwng eu gwefan a safle cystadleuol i nodi pa dermau sy'n gyrru traffig i gystadleuydd a ddylai, yn lle hynny, fod yn arwain at eu gwefan. Er y gallai llawer ohonoch fod yn meddwl

5 Elfen o Gynnwys Feirysol

Mae'r bobl dda yn Social Media Explorer wedi postio ffeithlun, 5 Elfen Allweddol o Gynnwys Feirysol, gan Intersection Consulting. Yn bersonol, dwi ddim yn hoffi'r gair firaol am yr ffeithlun hwn ... Rwy'n hoffi'r gair y gellir ei rannu. Lawer gwaith gallwch chi ragori ar y disgwyliadau ar bob elfen allweddol yn yr ffeithlun hwn - ond nid yw'n golygu ei fod yn mynd yn firaol. Ysgrifennodd Leo Widrich drosodd ar y Blog Buffer bost gwych am yr hyn sy'n gwneud i gynnwys ledaenu. Ynddo,

Yr Offer a'r Apiau sy'n fy nghadw mewn busnes

Mae'r chwe mis diwethaf wedi bod yn heriol gan fy mod i wedi cychwyn fy musnes fy hun. Yr her fwyaf yw llif arian ... rydych chi'n darganfod yn gyflym, er eich bod chi'n gweithio'n galed, nad yw arian o reidrwydd yn llifo yn y drws. O ganlyniad, rydw i'n rhedeg yn fain ac yn gymedrig. Nid wyf hyd yn oed wedi siopa am ofod swyddfa ar y pwynt hwn. Roeddwn i'n meddwl y byddwn i'n rhannu dadansoddiad o fy offer o'r grefft. Nid oes gen i unrhyw beth arbennig ac rydw i'n gweithio iddo mewn gwirionedd