Streak: Rheoli'ch Piblinell Gwerthu yn Gmail Gyda'r CRM Sylw Llawn hwn

Ar ôl sefydlu enw da a gweithio ar fy safle bob amser, fy siarad, fy ysgrifennu, fy nghyfweliadau, a fy musnesau ... mae nifer yr ymatebion a'r camau dilynol y mae angen i mi eu gwneud yn aml yn llithro trwy'r craciau. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth fy mod wedi colli cyfleoedd gwych dim ond oherwydd na wnes i ddilyn gobaith mewn modd amserol. Y mater dan sylw, serch hynny, yw bod y gymhareb o gyffyrddiadau y mae angen i mi fynd drwyddi i ddod o hyd i'r ansawdd

Mae Eglurder yn Ymosod ar Fodlondeb ar Gyswllt

Ffrind da i mi ers blynyddoedd lawer yw Steve Woodruff, Ymgynghorydd Eglurder hunan-gyhoeddedig (a thalentog iawn), sy'n parhau i rannu rhywfaint o farchnata-chwerthinllyd ymysg gwefannau a phroffiliau cyfryngau cymdeithasol. Rhannodd ei ffefryn erioed â mi o gwpl o flynyddoedd yn ôl: Rydym wedi arloesi model newydd ar gyfer twf cynaliadwy, wedi'i yrru gan ddefnyddwyr, yn seiliedig ar egwyddorion systemau addasol cymhleth. Dyma gynsail newydd ar gyfer strategaeth ar gyfer byd sy'n cael newid strwythurol dwfn:

14 o wahanol dermau a ddefnyddir ar draws llwyfannau awtomeiddio marchnata

Nid wyf yn siŵr pam mae marchnatwyr bob amser yn teimlo gorfodaeth i lunio eu terminoleg eu hunain ar gyfer bron popeth ... ond rydyn ni'n gwneud hynny. Er bod gan lwyfannau awtomeiddio marchnata nodweddion eithaf cyson, mae pob un o'r darparwyr awtomeiddio marchnata mwyaf poblogaidd yn galw pob nodwedd yn rhywbeth gwahanol. Os ydych chi'n gwerthuso llwyfannau, gallai hyn beri cryn ddryswch wrth ichi edrych ar nodweddion un dros y llall pan mewn gonestrwydd, mae'r un nodweddion i gyd yn bresennol. Weithiau, mae'n swnio fel

5 Awgrym i Drosi Eich Rhagolwg Ar-lein yn Gleient yn Llwyddiannus

Fe wnaethon ni rannu am ba mor anhygoel oedd yr app Refresh ddoe. Fe wnes i ddarganfod amdanyn nhw pan dderbyniais yr ffeithlun hwn i'w rannu ganddyn nhw, Sut i Gau Arweinydd Gwerthu. Mae'r siwrnai y maen nhw'n ei disgrifio yn yr e-bost yn cychwyn yn y bôn ar ôl i'r arweinydd gael ei ddal trwy farchnata. Y 5 Awgrym i Gau Arweinydd Defnyddiwch CRM - Wrth gwrs, mae'n rhaid i chi gael rhywle i gofnodi'r dennyn, dal gwybodaeth ychwanegol amdanynt, blaenoriaethu

Mabwysiadu, Tactegau a Chanlyniadau Marchnata Cynnwys yn 2014

Rydyn ni wedi cyhoeddi Cyflwr Marchnata Cynnwys gan Eloqua, Cyflwr Marchnata Cynnwys Cyflwr Cyfredol 2014, a Thueddiadau Marchnata Cynnwys 2014 ... ydych chi'n dechrau gweld thema eleni? Mae'r ffeithlun hwn o Uberflip yn dangos cyflwr cyfredol marchnata cynnwys ymhlith busnesau B2B a B2C. Pa dactegau sydd orau gan farchnatwyr ar hyn o bryd? A ydyn nhw'n gweld y canlyniadau maen nhw'n eu disgwyl? Sut olwg sydd ar y dyfodol? Edrychwch arno! Mae'r ffeithlun hwn yn cymryd ychydig o