Gwerthiant Gwerthu: Y CRM ar gyfer Busnesau Bach a Thimau Gwerthu Gwerthu B2B

Os ydych chi wedi siarad ag unrhyw arweinydd gwerthu, mae gweithredu platfform rheoli perthynas â chwsmer (CRM) yn hanfodol ... ac yn nodweddiadol mae hefyd yn gur pen. Mae buddion CRM yn llawer mwy na'r buddsoddiad a'r heriau, serch hynny, pan fydd y cynnyrch yn hawdd ei ddefnyddio (neu wedi'i addasu i'ch proses) a bod eich tîm gwerthu yn gweld y gwerth ac yn mabwysiadu ac yn trosoli'r dechnoleg. Yn yr un modd â'r mwyafrif o offer gwerthu, mae gwahaniaeth enfawr yn y nodweddion sydd eu hangen ar gyfer a

Anfon E-bost Trwy SMTP Yn WordPress Gyda Microsoft 365, Live, Outlook, neu Hotmail

Os ydych chi'n rhedeg WordPress fel eich system rheoli cynnwys, mae'r system wedi'i ffurfweddu'n nodweddiadol i wthio negeseuon e-bost (fel negeseuon system, nodiadau atgoffa cyfrinair, ac ati) trwy'ch gwesteiwr. Fodd bynnag, nid yw hwn yn ddatrysiad doeth am ddau reswm: Mae rhai gwesteiwyr mewn gwirionedd yn rhwystro'r gallu i anfon e-byst allan o'r gweinydd fel nad ydyn nhw'n darged i hacwyr ychwanegu meddalwedd maleisus sy'n anfon e-byst. Yn nodweddiadol nid yw'r e-bost a ddaw o'ch gweinydd yn cael ei ddilysu

AutoPitch: Awtomeiddio E-bost ar gyfer Cynrychiolwyr Datblygu Gwerthu

Mae yna ddigon o weithiau lle mae gan gynrychiolwyr gwerthu restr wych, ond mae'r ymdrech sydd ei hangen i anfon e-bost un ar y tro yn cymryd llawer gormod o ymdrech. Mae AutoPitch yn integreiddio'n uniongyrchol â'ch e-bost, yn galluogi templedi, ac yna'n adrodd yn ôl ar unrhyw weithgaredd neu ymgysylltiad ynghylch yr e-byst hynny. Gallwch hyd yn oed setup anfoniadau mewn trefn i'ch rhestr. Gall tynnu rhestr plwm oer i mewn i blatfform e-bost gael cwmni mewn cryn dipyn

Gong: Llwyfan Cudd-wybodaeth Sgwrsio ar gyfer Timau Gwerthu

Mae peiriant dadansoddeg sgwrsio Gong yn dadansoddi galwadau gwerthu ar y lefel unigol ac agregau i'ch helpu chi i ddeall beth sy'n gweithio (a beth sydd ddim). Mae Gong yn dechrau gydag integreiddiad calendr syml lle mae'n sganio calendr pob cynrychiolydd gwerthu yn chwilio am gyfarfodydd gwerthu, galwadau neu arddangosiadau sydd ar ddod i'w cofnodi. Yna mae Gong yn ymuno â phob galwad gwerthu a drefnwyd fel mynychwr cyfarfod rhithwir i recordio'r sesiwn. Cofnodir sain a fideo (megis cyfranddaliadau sgrin, cyflwyniadau a demos)

Hanes Dylunio E-bost ac E-bost

44 mlynedd yn ôl, roedd Raymond Tomlinson yn gweithio ar ARPANET (rhagflaenydd Llywodraeth yr UD i'r Rhyngrwyd sydd ar gael i'r cyhoedd), a dyfeisiodd e-bost. Roedd yn fargen eithaf mawr oherwydd hyd at y pwynt hwnnw, dim ond ar yr un cyfrifiadur y gellid anfon a darllen negeseuon. Roedd hyn yn caniatáu i ddefnyddiwr a chyrchfan gael eu gwahanu gan y & symbol. Pan ddangosodd ei gydweithiwr Jerry Burchfiel, yr ymateb oedd: Peidiwch â dweud wrth neb! Nid dyma rydyn ni i fod i weithio