Nid yw Asiantaethau Ddim Digon yn dweud wrth ragolygon am dro

Un o fy syrpréis wrth lansio ein hasiantaeth 7 mlynedd yn ôl oedd fy mod wedi cyfrifo bod y diwydiant asiantaeth wedi adeiladu mwy ar berthnasoedd nag y mae gwerth y gwasanaethau. Byddwn hyd yn oed yn mynd cyn belled â dweud ei fod hefyd yn dibynnu i raddau helaeth ar fuddion y berthynas hefyd. A yw'ch cleient wedi ymddiried ynoch chi ac a ydych chi wedi bod yn gweithio gyda nhw ers blynyddoedd? Wel, bydd hynny'n arwain at atgyfeiriadau a pherthynas iach barhaus.