Pam nad ydych chi'n gwybod pwy ydw i?

Mae'n bwysig rhag-gymhwyso ein rhagolygon marchnata er mwyn sicrhau ein bod yn cael y cwsmer iawn. Os ydym yn llofnodi'r cwsmeriaid anghywir, rydym yn gwybod ar unwaith oherwydd bod ein cynhyrchiant yn llusgo, mae nifer y cyfarfodydd yn cynyddu, ac mae mwy a mwy o rwystredigaeth yn mynd i mewn i'r berthynas. Nid ydym am hynny. Rydyn ni eisiau cleientiaid sy'n deall ein proses, sy'n gwerthfawrogi ein perthynas ac yn gweld y canlyniadau rydyn ni'n eu cael. Y prynhawn yma roedd yn rhaid i mi wneud yr alwad i ffrind a chydweithiwr yn

Deall yr R yn CRM

Roeddwn i ddim ond yn darllen post da ar CRM ac rwy'n credu bod yna un twll enfawr, enfawr, yn y mwyafrif o weithrediadau CRM ... y Berthynas. Beth yw perthynas? Mae perthynas yn gofyn am gysylltiad dwy ffordd, rhywbeth sydd fel arfer ar goll o unrhyw CRM. Mae pob un o'r CRMs mawr sydd ar y farchnad yn gwneud gwaith gwych ar gyfer cipio data sy'n dod i mewn - ond nid ydyn nhw'n gwneud dim i gwblhau'r ddolen. Rwy'n credu mai dyma'r allwedd pam mae'r mwyafrif