MakeWebBetter: Adeiladu a Thyfu Eich Busnes E-Fasnach gyda WooCommerce a Hubspot

Nid oes amheuaeth am gyrhaeddiad pell Hubspot fel CRM ac platfform awtomeiddio marchnata a WordPress fel System Rheoli Cynnwys. Oherwydd ei fod yn ategyn ac ychwanegiad syml, mae WooCommerce wedi bod yn tyfu mewn poblogrwydd fel platfform e-fasnach i'w weithredu'n hawdd. Er bod WordPress wedi rhyddhau ei CRM ei hun, nid oes gan y platfform aeddfedrwydd Hubspot am ei allu i yrru'r broses i strategaethau caffael a chadw sefydliad. Cyplu fforddiadwy Hubspot o

Autotarget: Peiriant Marchnata Ymddygiadol ar gyfer E-bost

Mae marchnata cronfa ddata yn ymwneud â mynegeio ymddygiadau, demograffeg a gwneud dadansoddeg ragfynegol ar eich rhagolygon er mwyn marchnata iddynt yn fwy deallus. Ysgrifennais gynllun cynnyrch ychydig flynyddoedd yn ôl mewn gwirionedd i sgorio tanysgrifwyr e-bost yn ystadegol yn seiliedig ar eu hymddygiad. Byddai hyn yn caniatáu i'r marchnatwr segmentu ei boblogaeth tanysgrifiwr yn seiliedig ar bwy oedd y mwyaf gweithgar. Trwy fynegeio ymddygiad, gallai marchnatwyr leihau negeseuon, neu brofi gwahanol negeseuon, i'r tanysgrifwyr hynny sydd