10 Rheolau Ar Sut i Ymateb i Adolygiad Negyddol Ar-lein

Gall rhedeg busnes fod yn hynod heriol. P'un a ydych chi'n cynorthwyo busnes gyda'i drawsnewidiad digidol, wedi cyhoeddi ap symudol, yn allfa adwerthu, mae'n debyg na fyddwch chi'n cwrdd â disgwyliadau eich cleientiaid ryw ddydd. Mewn byd cymdeithasol sydd â sgôr ac adolygiadau cyhoeddus, mae eich siawns o gael rhai adolygiadau ar-lein negyddol bron ar fin digwydd. Mor gyhoeddus ag y gallai'r sgôr negyddol neu'r adolygiad negyddol fod, mae'n hanfodol eich bod yn cydnabod hynny

Beth yw Effaith Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol?

Beth yw marchnata cyfryngau cymdeithasol? Rwy'n gwybod bod hynny'n swnio fel cwestiwn elfennol, ond mae'n haeddu rhywfaint o drafodaeth. Mae sawl dimensiwn i strategaeth farchnata cyfryngau cymdeithasol wych yn ogystal â'i pherthynas gydgysylltiedig â strategaethau sianel eraill fel cynnwys, chwilio, e-bost a symudol. Gadewch inni fynd yn ôl at y diffiniad o farchnata. Marchnata yw'r weithred neu'r busnes o ymchwilio, cynllunio, gweithredu, hyrwyddo a gwerthu cynhyrchion neu wasanaethau. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn a

TrueReview: Casglu Adolygiadau yn Hawdd A Thyfu Enw Da ac Gwelededd Eich Busnes

Bore 'ma, roeddwn i'n cwrdd â chleient sydd â sawl lleoliad ar gyfer eu busnes. Er bod eu gwelededd organig yn erchyll ar gyfer eu gwefan, roedd eu lleoliad yn adran pecyn Google Map yn wych. Mae'n naws nad yw llawer o fusnesau yn ei ddeall yn llawn. Mae tair prif ran i dudalennau canlyniadau peiriannau chwilio rhanbarthol: Chwilio â Thâl - wedi'i ddynodi gan destun bach sy'n nodi Ad, mae'r hysbysebion fel arfer yn amlwg ar frig y dudalen. Y smotiau hyn

Gwella Eich Presenoldeb Google SERP Gyda'r Pytiau Cyfoethog hyn

Mae cwmnïau'n treulio tunnell o amser yn gweld a ydyn nhw'n rhestru wrth chwilio ac yn datblygu cynnwys a gwefannau anhygoel sy'n gyrru trosiadau. Ond strategaeth allweddol a gollir yn aml yw sut y gallant wella eu mynediad ar dudalen canlyniad peiriant chwilio. Mae p'un a ydych chi'n graddio neu nid yn unig yn bwysig os yw'r defnyddiwr chwilio yn gorfod clicio drwyddo mewn gwirionedd. Er y gall teitl gwych, meta disgrifiad, a phermalink wella'r siawns hynny ... ychwanegu pytiau cyfoethog i'ch gwefan