I Drydar neu Ddim i Drydar

Canllaw dechreuwyr i benderfynu a yw Twitter yn iawn ar gyfer eich strategaeth ddigidol Nid ydyn nhw'n 'cael' eu defnyddwyr! Mae cyfranddaliadau i lawr! Mae'n anniben! Mae'n marw! Mae marchnatwyr - a defnyddwyr - wedi cael digon o gwynion am Twitter yn ddiweddar. Fodd bynnag, gyda dros 330 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol ledled y byd, mae'n ymddangos bod y platfform cyfryngau cymdeithasol yn gwneud yn iawn. Mae'r defnydd wedi cyflymu am dri chwarter yn olynol, a heb unrhyw gystadleuydd uniongyrchol penodol yn y golwg, bydd Twitter o gwmpas

Y Llyfr Chwarae ar gyfer Marchnata Ar-lein B2B

Mae hwn yn ffeithlun gwych ar y strategaethau a ddefnyddir gan bron bob strategaeth lwyddiannus busnes-i-fusnes ar-lein. Wrth i ni weithio gyda'n cwsmeriaid, mae hyn yn weddol agos at edrychiad a theimlad cyffredinol ein hymrwymiadau. Yn syml, nid yw marchnata ar-lein B2B yn mynd i sicrhau'r llwyddiant mwyaf posibl ac nid yw'ch gwefan yn mynd i gynhyrchu busnes newydd yn hudol oherwydd ei fod yno ac mae'n edrych yn dda. Mae angen y strategaethau cywir arnoch i ddenu ymwelwyr a throsi

Metrigau Marchnata sy'n Bwysig

Lluniodd Pardot y daflen twyllo metrigau marchnata hon sydd wedi bod yn gwneud y rowndiau. Mae dadansoddeg marchnata heddiw yn bwerus. Mae gan farchnatwyr fynediad at bob math o fetrigau, o weld tudalennau a nifer y cefnogwyr i ystadegau mwy dadlennol sy'n cynnwys arweinyddion a gwerthiannau. Gyda'r tryloywder cynyddol mewn data marchnata, mae'n hawdd cael eich dal mewn data nad yw - yn amlach na pheidio - yn effeithio ar eich refeniw mewn gwirionedd. Mae angen i farchnatwyr ganolbwyntio ar

A yw Safle Chwilio sy'n Effeithio'n Gymdeithasol?

Dyma un arall o'r dadleuon mawr hynny o achosiaeth yn erbyn cydberthynas. A yw cael cyfeiriadau cymdeithasol yn effeithio'n uniongyrchol ar eich safle peiriant chwilio? Neu a yw cymdeithasol yn faromedr gwych o weithgaredd ar y we sy'n cynhyrchu ffactorau eraill sy'n dylanwadu ar safle. Nid yw Google a Facebook yn ffrindiau ar hyn o bryd - gyda Microsoft yn gallu cyrchu gweithgaredd Facebook, mae'n amheus a oes gan Google unrhyw fewnwelediad (er y gallant trwy drydydd partïon). Nid wyf yn amau ​​bod Google