Mae'n Amser Gwyliau Unwaith eto, Dyma 10 Tacteg i Uchafu Eich Canlyniadau

Rwy'n eistedd mewn ciosg ym maes awyr Minneapolis yn mynd yn ôl adref i Indianapolis. Rwyf newydd orffen gwneud cyweirnod yn ConceptOne a oedd yn manylu ar y Daith Marchnata Hyblyg ac yn rhoi fy Nhaflen Waith Menter Farchnata i'r mynychwyr. Bachwch gopi o hwnnw wrth ichi ddarllen yr ffeithlun hwn - dylai eich helpu chi allan! Yn ôl at y stori. Roeddwn i yn Austin yn Dell yr wythnos diwethaf yn cyflwyno i'w timau rhyngwladol am bodledu, cyrraedd adref, a gadael am

Cipolwg ar Ymddygiad Prynu Defnyddwyr Omnichannel

Mae strategaethau Omnichannel yn dod yn fwy cyffredin i'w gweithredu wrth i ddarparwyr cwmwl marchnata gynnig integreiddio a mesur tynnach o strategaethau ar draws taith y defnyddiwr. Mae olrhain dolenni a chwcis yn galluogi profiad di-dor lle gall y platfform, waeth beth yw'r sianel, gydnabod ble mae'r defnyddiwr a gwthio neges farchnata sy'n berthnasol, sy'n berthnasol i'r sianel, a'u tywys drwodd i bryniant. Beth yw Omnichannel? Pan rydyn ni'n siarad am sianeli ym maes marchnata, rydyn ni'n siarad

20 Ffactorau Allweddol sy'n Effeithio ar Ymddygiad Defnyddwyr E-Fasnach

Waw, mae hwn yn ffeithlun hynod gynhwysfawr sydd wedi'i ddylunio'n dda gan BargainFox. Gydag ystadegau ar bob agwedd ar ymddygiad defnyddwyr ar-lein, mae'n taflu goleuni ar beth yn union sy'n effeithio ar gyfraddau trosi ar eich gwefan e-fasnach. Darperir ar gyfer pob agwedd ar y profiad e-fasnach, gan gynnwys dyluniad y wefan, fideo, defnyddioldeb, cyflymder, taliad, diogelwch, cefnu, dychwelyd, gwasanaeth cwsmeriaid, sgwrs fyw, adolygiadau, tystebau, ymgysylltu â chwsmeriaid, symudol, cwponau a gostyngiadau, llongau, rhaglenni teyrngarwch, cyfryngau cymdeithasol, cyfrifoldeb cymdeithasol, a manwerthu.

Awgrymiadau Marchnata Gwyliau ar gyfer Manwerthu ac E-Fasnach

Nid yw'n syndod y bydd 78% o siopwyr yn ymchwilio i'w pryniant nesaf ar-lein, ond beth sy'n syndod faint o fanwerthwyr a chwmnïau e-fasnach sy'n gadael eu presenoldeb ar-lein allan o'r hafaliad. Un o'r elfennau coll hynny yw Pinterest - y rhwydwaith cymdeithasol blaenllaw ar gyfer ysbrydoli rhoddion. Yn ystod y 15 mlynedd diwethaf, bu 75% o'r twf manwerthu trwy werthiannau ar-lein. Er bod mwyafrif y gwerthiannau yn dal i ddigwydd mewn siopau brics a morter, mae

Llawenydd Clicio

Gwyddoniaeth yw e-fasnach - ond nid yw'n ddirgelwch. Mae'r manwerthwyr ar-lein gorau wedi clirio llwybr i'r gweddill ohonom trwy weithredu miloedd o strategaethau profi a darparu reams o ddata i eraill eu gweld a dysgu ohonynt. Heddiw, mae bron i draean o gyfanswm y boblogaeth Rhyngrwyd yn siopa ar-lein. Ar gyfer manwerthwyr, mae'r nifer hwn yn profi pŵer cynyddol gwerthiannau ar-lein. Er mwyn denu'r defnyddwyr cysylltiedig hyn, rhaid i fanwerthwyr wneud prynu ar eu gwefan yn ddymunol,