Sut i Olrhain Eich Trosiadau a'ch Gwerthiannau mewn Marchnata E-bost yn effeithiol

Mae marchnata e-bost yr un mor hanfodol wrth ysgogi trosiadau ag y bu erioed. Fodd bynnag, mae llawer o farchnatwyr yn dal i fethu ag olrhain eu perfformiad mewn ffordd ystyrlon. Mae'r dirwedd farchnata wedi esblygu ar gyfradd gyflym yn yr 21ain Ganrif, ond trwy gydol cynnydd y cyfryngau cymdeithasol, SEO, a marchnata cynnwys, mae ymgyrchoedd e-bost bob amser wedi aros ar frig y gadwyn fwyd. Mewn gwirionedd, mae 73% o farchnatwyr yn dal i ystyried marchnata e-bost fel y dull mwyaf effeithiol

Beth yw marchnata cynnwys?

Er ein bod wedi bod yn ysgrifennu am farchnata cynnwys ers dros ddegawd, rwy'n credu ei bod yn bwysig ein bod yn ateb cwestiynau sylfaenol i fyfyrwyr marchnata yn ogystal â dilysu'r wybodaeth a ddarperir i farchnatwyr profiadol. Mae marchnata cynnwys yn derm diddorol. Er ei fod wedi ennill momentwm yn ddiweddar, ni allaf gofio amser pan nad oedd gan farchnata gynnwys yn gysylltiedig ag ef. Ond mae mwy i strategaeth marchnata cynnwys na dechrau blog yn unig, felly

Ystadegau Marchnata Dylanwadol

Rydyn ni wedi rhannu ffeithluniau ar beth yw marchnata dylanwadwyr, esblygiad marchnata dylanwadwyr o'r blaen, yn ogystal â chryn erthyglau ar arferion gorau marchnata dylanwadwyr, sut i beidio â defnyddio dylanwadwyr, a'r gwahaniaeth rhwng dylanwad micro ac enwogion. Mae'r ffeithlun hwn yn manylu ar drosolwg o farchnata dylanwadwyr a'r strategaethau a'r ystadegau cyfredol ar draws cyfryngau a sianeli. Mae'r Folks yn SmallBizGenius wedi llunio ffeithlun cynhwysfawr sy'n darparu cyflwr clir o farchnata dylanwadwyr heddiw, Under

Tueddiadau, Heriau a Llwyddiant Awtomeiddio Marchnata

Cynhaliodd Holger Schulze a’r blog Marchnata popeth Technoleg arolwg o farchnatwyr B2B yng Nghymuned Marchnata Technoleg B2B ar LinkedIn. Gofynnais i Troy Burk, Prif Swyddog Gweithredol Right On Interactive - platfform awtomeiddio marchnata sydd wedi'i nodi fel arweinydd yn y diwydiant - i roi adborth ar ganlyniadau'r arolwg. Gwnaethpwyd yr arolwg yn braf ac mae'n darparu rhai metrigau da ar sut mae is-set o farchnatwyr B2B yn trosoli awtomeiddio marchnata. Kudos

Disgwyliadau ar Eich Buddsoddiad Marchnata

Cawsom ddau gyfarfod gwych ddoe, un gyda chleient ac un â rhagolygon. Roedd y ddwy sgwrs yn ymwneud â disgwyliadau ar yr elw ar fuddsoddiad marchnata. Sefydliad gwerthu allan oedd y cwmni cyntaf i raddau helaeth ac roedd yr ail yn sefydliad mawr a oedd yn dibynnu i raddau helaeth ar farchnata cronfa ddata ac ymateb post uniongyrchol. Roedd y ddau sefydliad yn deall, hyd at y ddoler, sut mae eu cyllideb werthu a'u cyllideb farchnata yn gweithio iddyn nhw. Roedd y sefydliad gwerthu yn deall hynny, gyda