Cadw Cwsmer: Ystadegau, Strategaethau a Chyfrifiadau (CRR vs DRR)

Rydym yn rhannu cryn dipyn am gaffael ond dim digon am gadw cwsmeriaid. Nid yw strategaethau marchnata gwych mor syml â gyrru mwy a mwy o arweinwyr, mae hefyd yn ymwneud â gyrru'r arweinyddion cywir. Mae cadw cwsmeriaid bob amser yn ffracsiwn o'r gost o gaffael rhai newydd. Gyda'r pandemig, aeth cwmnïau i lawr ac nid oeddent mor ymosodol wrth gaffael cynhyrchion a gwasanaethau newydd. Yn ogystal, roedd cyfarfodydd gwerthu personol a chynadleddau marchnata yn rhwystro strategaethau caffael yn ddifrifol yn y mwyafrif o gwmnïau.

Sut i Hybu Eich Gwerthiant ar ôl Prynu Gyda Strategaeth Cadw Cwsmer Effeithiol

Er mwyn ffynnu a goroesi mewn busnes, rhaid i berchnogion busnes gofleidio llawer o dechnegau a thactegau. Mae strategaeth cadw cwsmeriaid yn hanfodol oherwydd mae'n llawer mwy effeithiol nag unrhyw strategaeth farchnata arall o ran cynyddu refeniw a sbarduno enillion ar eich buddsoddiad marchnata. Gall caffael cwsmer newydd gostio bum gwaith yn fwy na chadw cwsmer presennol. Gall cynyddu cyfraddau cadw cwsmeriaid 5% gynyddu elw o 25 i 95%. Cyfradd llwyddiant gwerthu i gwsmer

Marchnata E-bost: Dadansoddiad Cadw Rhestr Tanysgrifiwr Syml

Mae pobl yn tanamcangyfrif gwerth tanysgrifiwr. Dyma ddadansoddiad o sut i fesur nid yn unig y gwerth, ond sut i ddadansoddi cadw rhestr i nodi ble i gaffael cwsmeriaid newydd a faint sydd â dadansoddiad cadw rhestr. Taflen waith enghreifftiol wedi'i chynnwys!

Sut i Gydbwyso Caffaeliadau yn erbyn Ymdrechion Cadw

Wrth geisio caffael cwsmer newydd, credaf yn wirioneddol mai'r rhwystr mwyaf y mae'n rhaid i chi ei oresgyn yw ymddiriedaeth. Mae'r cwsmer eisiau teimlo eich bod chi'n mynd i fodloni neu ragori ar y disgwyliadau ar gyfer eich cynnyrch neu wasanaeth. Mewn cyfnod economaidd anodd, gall hyn fod yn fwy o ffactor hyd yn oed gan fod y rhagolygon ychydig yn fwy gwarchodedig ar yr arian y maent am ei wario. Oherwydd hyn, efallai y bydd angen i chi addasu eich ymdrechion marchnata

COVID-19: Golwg Newydd ar Strategaethau Rhaglen Teyrngarwch i Fusnesau

Mae'r Coronavirus wedi treulio'r byd busnes ac mae'n gorfodi pob busnes i edrych o'r newydd ar y gair teyrngarwch. Teyrngarwch Gweithwyr Ystyriwch deyrngarwch o safbwynt y gweithiwr. Mae busnesau yn diswyddo gweithwyr chwith a dde. Gall y gyfradd ddiweithdra fod yn fwy na 32% oherwydd y Ffactor Coronavirus ac nid yw gweithio gartref yn darparu ar gyfer pob diwydiant na safle. Mae diswyddo gweithwyr yn ddatrysiad ymarferol i'r argyfwng economaidd ... ond nid yw'n arwain at deyrngarwch. Bydd COVID-19 yn effeithio