Mae Technoleg Dysgu yn hollbwysig fel Rheolwr CRM: Dyma Rai Adnoddau

Pam ddylech chi ddysgu sgiliau technoleg fel Rheolwr CRM? Yn y gorffennol, i fod yn Rheolwr Perthynas Cwsmer da roedd angen i chi seicoleg ac ychydig o sgiliau marchnata. Heddiw, mae CRM yn llawer mwy o gêm dechnoleg nag yn wreiddiol. Yn y gorffennol, roedd rheolwr CRM yn canolbwyntio mwy ar sut i greu copi e-bost, person â mwy o feddwl creadigol. Heddiw, peiriannydd neu arbenigwr data sydd â gwybodaeth sylfaenol yw arbenigwr CRM da

Beth yw Hacio Twf? Dyma 15 Techneg

Yn aml mae gan y term hacio arwyddocâd negyddol sy'n gysylltiedig ag ef gan ei fod yn cyfeirio at raglennu. Ond nid yw hyd yn oed pobl sy'n hacio rhaglenni bob amser yn gwneud rhywbeth anghyfreithlon neu'n achosi niwed. Weithiau mae hacio yn gar gwaith neu'n llwybr byr. Mae cymhwyso'r un rhesymeg i farchnata yn gweithio hefyd. Dyna hacio twf. Yn wreiddiol, cymhwyswyd hacio twf i fusnesau cychwynnol a oedd angen codi ymwybyddiaeth a mabwysiadu ... ond nad oedd ganddynt y gyllideb farchnata na'r adnoddau i'w wneud.

Brawychus… Bydd $ 8.8 biliwn yn cael ei wario ar Galan Gaeaf eleni

Mae'n amlwg iawn, i frandiau a marchnatwyr sy'n targedu Calan Gaeaf traddodiadol, gan ysgogi Pinterest a Facebook i gyrraedd y byddai demograffig hŷn er eich budd gorau. Mewn cymhariaeth, Instagram, Snapchat, a TikTok yw'r llwyfannau gorau ar gyfer brandiau “profiad” - yn enwedig os ydych chi'n cynnig atyniad ysbrydoledig eleni - a manwerthwyr i gyrraedd y dorf parti Calan Gaeaf ifanc honno. Y Silff, Calan Gaeaf Yn ôl y Niferoedd Mae Ystadegau Calan Gaeaf ar i fyny ac i lawr Candy yw'r

Cyfrinachau Busnes Salon: 10 Syniad Marchnata Gweithredadwy A all Eich Helpu i Ddiogelu Mwy o Gleientiaid

Mae salonau yn buddsoddi llawer yn eu lleoliad, eu staff a'u harbenigwyr, eu hoffer a'u cynhyrchion. Fodd bynnag, un peth y maent yn aml yn esgeuluso buddsoddi ynddo yw eu hymgyrchoedd marchnata. Sut gall y cleientiaid ddod o hyd i'ch salon gwych fel arall? Er y gall marchnata fod yn beth anodd ei feistroli, mae'n dal yn hylaw, ac nid oes angen ei ddychryn. Mae yna lawer o syniadau marchnata wedi'u profi ar gyfer salonau sy'n gweithio'n dda wrth ddenu

RetargetLinks: Dangoswch Hysbysebion yn y Cynnwys rydych chi'n ei Rhannu

Wrth i'ch brand ddod yn awdurdod ar-lein, ni ddisgwylir ichi ailysgrifennu a chyhoeddi pob darn o newyddion a gyhoeddir yno. Mewn gwirionedd, mae gan lawer o wefannau ac adnoddau lawer mwy o awdurdod na'ch brand. Ers iddynt wneud gwaith mor wych, bydd rhannu eu herthyglau yn helpu i adeiladu eich hygrededd a'ch awdurdod ar-lein. Wrth gwrs, yr hyn a fyddai hyd yn oed yn fwy buddiol yw'r gallu i chi yrru traffig i'w herthygl ac yna