Rhagfynegiadau Prynwr Manwerthu ac eFasnach Dydd San Ffolant ar gyfer 2021

Os yw'ch busnes manwerthu neu e-fasnach wedi bod yn brwydro trwy'r pandemig a'r cloeon, efallai yr hoffech chi weithio rhywfaint o oramser ar eich Ymgyrchoedd Dydd San Ffolant gan ei bod yn ymddangos y bydd hon yn flwyddyn fwyaf erioed ar gyfer gwariant - er gwaethaf yr heriau economaidd! Efallai bod treulio mwy o amser gartref gyda'n hanwyliaid yn tanio fflamau cariad ... neu'n ei gwneud yn ofynnol i ni wneud iawn (twyllo). Mae arolwg gan y National Retail Foundation yn rhagweld cynllun defnyddwyr

A fydd Menter IoT yn Helpu i Neidio'r Diwydiant Manwerthu?

Mae benthycwyr yn cefnogi cyllido diwydiant manwerthu sydd eisoes yn sâl. Mae Bloomberg hyd yn oed yn rhagweld y gall yr Apocolypse Manwerthu fod arnom yn gyflym. Mae'r diwydiant manwerthu yn llwgu am arloesi, ac efallai y bydd Rhyngrwyd Pethau yn darparu'r hwb sydd ei angen. Mewn gwirionedd, mae 72% o fanwerthwyr yn cymryd rhan mewn prosiectau Enterprise Internet of Things (EIoT) ar hyn o bryd. Mae hanner yr holl fanwerthwyr eisoes yn ymgorffori technoleg agosrwydd yn eu marchnata. Beth yw EIoT? Yn y mentrau heddiw, mae cynnydd

A ddylai Brandiau gymryd Safbwynt ar Faterion Cymdeithasol?

Bore 'ma, mi wnes i ddadorchuddio brand ar Facebook. Dros y flwyddyn ddiwethaf, ymgorfforodd eu diweddariadau yn ymosodiadau gwleidyddol, ac nid oeddwn bellach eisiau gweld y negyddoldeb hwnnw yn fy mhorthiant. Am sawl blwyddyn, rhannais fy safbwyntiau gwleidyddol yn agored. hefyd. Gwyliais wrth i'm canlynol gael ei drawsnewid yn fwy o bobl a oedd yn cytuno â mi tra bod eraill nad oeddent yn cytuno heb gysylltiad a cholli cysylltiad â mi. Gwelais gwmnïau yr oeddwn yn eu caru yn symud i ffwrdd o weithio

Lleihau Cartiau wedi'u Gadael Y Tymor Gwyliau hwn: 8 Awgrym i Werthu Effaith

Yn ddiweddar, gwyliais fideo o reolwr Targed yn sefyll ar ben ei ddesg dalu, yn traddodi araith gyffrous i'w staff cyn agor y drws i siopwyr Dydd Gwener Du, gan ralio'i filwyr fel pe bai'n eu paratoi ar gyfer brwydr. Yn 2016, roedd yr anhrefn a oedd yn Ddydd Gwener Du yn fwy nag erioed. Er bod siopwyr wedi gwario $ 10 yn llai ar gyfartaledd nag a wnaethant y llynedd, roedd tair miliwn yn fwy o siopwyr Dydd Gwener Du yn 2016 nag yn

Mae manwerthwyr yn Gwella Profiad a Gyrru Refeniw gyda Negeseuon Testun

Mae'r ystadegau'n aruthrol bod defnyddwyr yn talu mwy ac yn ymgysylltu ymhellach â chwmnïau sy'n cynnig profiad defnyddiwr gwych gyda mwy o gyfathrebu. Mae negeseuon testun wedi esblygu i fod yn un o'r dulliau cyfathrebu cyffredinol y mae manwerthwyr yn eu defnyddio i wella profiad y cwsmer a gyrru refeniw. Fe wnaeth Adroddiad Negeseuon Symudol Manwerthu diweddar OpenMarket a gynhaliwyd gan Internet Retailer, bledio 100 o weithwyr proffesiynol manwerthu e-fasnach am eu defnydd o negeseuon SMS ar gyfer ymgysylltu â chwsmeriaid. Nid oes gan SMS y materion o gael