Sut Mae Eich Stac Martech yn Methu â Gweini'r Cwsmer

Yn nyddiau hŷn marchnata, yn ôl yn gynnar yn y 2000au, buddsoddodd ychydig o CMOs dewr mewn rhai offer elfennol a ddyluniwyd i helpu i reoli eu hymgyrchoedd a'u cynulleidfaoedd yn well. Ceisiodd yr arloeswyr caled hyn drefnu, dadansoddi a gwella perfformiad, a thrwy hynny greu'r pentyrrau technoleg marchnata cyntaf - systemau integredig a ddaeth â threfn, ymgyrchoedd wedi'u datgloi wedi'u targedu, a negeseuon wedi'u personoli i gael canlyniadau gwell. O ystyried pa mor bell y mae'r diwydiant marchnata wedi dod yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf

Y Newid yng Nghyllidebau Marchnata 2014

Mae Econsultancy wedi rhyddhau eu Hadroddiad Cyllidebau Marchnata 2014 ar y cyd ag Responsys. Maent wedi darparu'r ffeithlun cynhwysfawr hwn ar ganlyniadau data'r arolwg. Mae marchnatwyr (60%) yn fwy tebygol o fod yn cynyddu eu cyllidebau marchnata cyffredinol ar gyfer y flwyddyn i ddod nag ar unrhyw adeg ers lansio eu Hadroddiad Cyllidebau Marchnata cyntaf yn ystod anterth yr argyfwng economaidd. Cymerodd mwy na 600 o gwmnïau (y DU yn bennaf) ran yn yr ymchwil hon, a oedd ar ffurf

Ydy'ch Cwsmeriaid YN CARU Chi?

Ydy'ch cwsmeriaid yn eich caru chi? Mae data arolwg newydd gan Responsys yn datgelu sut y gall brandiau gynnal perthnasoedd hirdymor â defnyddwyr ac osgoi toriadau diangen. Mae ymchwil ymatebion yn dangos bod defnyddwyr yn mentro gyda brandiau pan fydd eu negeseuon yn rhan o brofiad cwsmer cerddorfaol sy'n datblygu dros amser, ar draws sianeli ac yn unol ag ymddygiadau a hoffterau unigolyn. Gyda'r strategaethau a'r atebion cywir ar waith, gallai pob rhyngweithio â chwsmeriaid fod yn ddechrau hardd

Effeithiolrwydd Marchnata Gwthio App Symudol

Yn ôl SVP Responsys o Sianeli sy'n Dod i'r Amlwg Michael Della Penna, erbyn 2020 bydd 75 biliwn o ddyfeisiau wedi'u cysylltu â Rhyngrwyd Pethau. Nid pobl yw hyn ... mae ein cartrefi, ein ceir, ein platfformau, a hyd yn oed ein dyfeisiau meddygol i gyd yn datblygu cymwysiadau symudol a llechen cynhwysfawr gyda hysbysiadau gwthio. Yn ddiweddar, comisiynodd Responsys arolwg marchnata symudol o 1,200 o ddefnyddwyr yr UD a chanfod bod 68 y cant o ddefnyddwyr sydd wedi lawrlwytho apiau, wedi galluogi'r gwthio

AddShoppers: Llwyfan Apps Masnach Gymdeithasol

Mae apiau AddShoppers yn eich helpu i hybu refeniw cymdeithasol, ychwanegu botymau rhannu a darparu dadansoddeg i chi ar sut mae cymdeithasol yn effeithio ar fasnach. Mae AddShoppers yn helpu darparwyr e-fasnach i drosoli cyfryngau cymdeithasol i wneud mwy o werthiannau. Mae eu botymau rhannu, gwobrau cymdeithasol, ac apiau rhannu prynu yn eich helpu i gael mwy o gyfranddaliadau cymdeithasol a all wedyn droi’n werthiannau cymdeithasol. Mae dadansoddeg AddShoppers yn eich helpu i olrhain eich enillion ar fuddsoddiad a deall pa sianeli cymdeithasol sy'n trosi. Mae AddShoppers yn cynyddu ymgysylltiad cwsmeriaid trwy integreiddio