5 Elfen Dylunio E-bost Rhyngweithiol sy'n Cynyddu Cyfraddau Clicio Trwodd

Nid wyf yn siŵr a oes unrhyw beth mwy rhwystredig na rhaglennu e-bost a sicrhau ei fod yn gweithio neu fod pob eithriad yn cael ei drin ar draws yr holl gleientiaid e-bost. Mae gwir angen i'r diwydiant fod â safon ar gyfer ymarferoldeb e-bost yn union fel y maent wedi'i gyflawni gyda phorwyr. Os byddwch chi'n agor unrhyw e-bost ymatebol wedi'i ddylunio'n dda ac sy'n edrych yn wych ar draws porwyr fe welwch ddilyniant hodgepodge o haciau i'w gael i weithio ac edrych cystal â phosib. A hyd yn oed wedyn byddwch chi

Sut i Gyfiawnhau Dylunio E-bost Ymatebol a Ble i Gael Cymorth!

Mae'n eithaf syfrdanol ond mae mwy o bobl yn defnyddio eu ffôn clyfar i ddarllen e-bost nag i wneud galwadau ffôn mewn gwirionedd (rhowch goegni am gysylltedd yma). Mae pryniannau modelau ffôn hŷn wedi gostwng 17% flwyddyn ar ôl blwyddyn ac mae 180% yn fwy o bobl fusnes yn defnyddio eu ffôn clyfar i gael rhagolwg, hidlo a darllen e-bost nag a wnaeth ychydig flynyddoedd yn ôl. Y broblem, serch hynny, yw nad yw cymwysiadau e-bost wedi datblygu mor gyflym ag y mae porwyr gwe. Rydyn ni'n dal i fod yn sownd â

4 Siop Cludfwyd Allweddol i Strategaeth Farchnata Symudol Smart

Symudol, symudol, symudol ... ydych chi wedi blino arno eto? Rwy'n credu ein bod ni'n gweithio ar strategaethau symudol gyda hanner ein cleientiaid ar hyn o bryd - o optimeiddio templedi e-bost symudol, i integreiddio themâu ymatebol, i adeiladu cymwysiadau symudol. Mewn gwirionedd, credaf fod busnesau yn onest yn edrych ar eu presenoldeb ar y we gan fod llawer o'r rhyngweithio â brandiau bellach yn dechrau gyda dyfais symudol - naill ai mewn e-bost, cymdeithasol neu trwy eu gwefan. Marchnatwyr Savvy

Litmus: A all Pobl Ddarllen Eich E-bost Mewn gwirionedd?

Rydyn ni wedi bod yn canolbwyntio… er… yn sgrechian am ffôn symudol yn hwyr a gobeithio ein bod ni'n cael eich sylw. Os gwnewch un peth heddiw, dylai brofi eich negeseuon e-bost yr ydych yn eu hanfon allan o'ch gwerthwr e-bost i weld a all pobl eu darllen mewn gwirionedd. Wrth i ni ddatblygu templedi e-bost craidd ar gyfer ein e-bost ar gyfer datrysiad WordPress, roedd CircuPress, gan adeiladu templed e-bost ymatebol a newidiodd, yn ddarllenadwy, ac yn gweithio ar draws y llu o

Post Tân: Marchnata E-bost heb y Darparwr Gwasanaeth E-bost

Rwy'n gefnogwr enfawr o ddarparwyr gwasanaeth e-bost a'r cynhyrchion a'r gwasanaethau anhygoel y maen nhw'n eu darparu. Efallai mai'r pwysicaf yw'r materion y gellir eu cyflawni a all godi wrth anfon cyfeintiau o e-bost. Gyda'r riff enfawr rhwng Darparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISPs) a Darparwyr Gwasanaeth E-bost (ESPs), weithiau bydd y busnes yn cael ei roi yn y canol. Yn eironig, gall gweithio gydag ESP a pheidio â chael unrhyw awdurdod achosi problemau cyflawni hefyd. Mae llawer o ISPs yn blocio e-bost yn syml oherwydd