5 Elfen Dylunio E-bost Rhyngweithiol sy'n Cynyddu Cyfraddau Clicio Trwodd

Amser Darllen: 2 Cofnodion Nid wyf yn siŵr a oes unrhyw beth mwy rhwystredig na rhaglennu e-bost a sicrhau ei fod yn gweithio neu fod pob eithriad yn cael ei drin ar draws yr holl gleientiaid e-bost. Mae gwir angen i'r diwydiant fod â safon ar gyfer ymarferoldeb e-bost yn union fel y maent wedi'i gyflawni gyda phorwyr. Os byddwch chi'n agor unrhyw e-bost ymatebol wedi'i ddylunio'n dda ac sy'n edrych yn wych ar draws porwyr fe welwch ddilyniant hodgepodge o haciau i'w gael i weithio ac edrych cystal â phosib. A hyd yn oed wedyn byddwch chi

Sut i Gyfiawnhau Dylunio E-bost Ymatebol a Ble i Gael Cymorth!

Amser Darllen: 2 Cofnodion Mae'n eithaf syfrdanol ond mae mwy o bobl yn defnyddio eu ffôn clyfar i ddarllen e-bost nag i wneud galwadau ffôn mewn gwirionedd (rhowch goegni am gysylltedd yma). Mae pryniannau modelau ffôn hŷn wedi gostwng 17% flwyddyn ar ôl blwyddyn ac mae 180% yn fwy o bobl fusnes yn defnyddio eu ffôn clyfar i gael rhagolwg, hidlo a darllen e-bost nag a wnaeth ychydig flynyddoedd yn ôl. Y broblem, serch hynny, yw nad yw cymwysiadau e-bost wedi datblygu mor gyflym ag y mae porwyr gwe. Rydyn ni'n dal i fod yn sownd â

4 Siop Cludfwyd Allweddol i Strategaeth Farchnata Symudol Smart

Amser Darllen: 2 Cofnodion Symudol, symudol, symudol ... ydych chi wedi blino arno eto? Rwy'n credu ein bod ni'n gweithio ar strategaethau symudol gyda hanner ein cleientiaid ar hyn o bryd - o optimeiddio templedi e-bost symudol, i integreiddio themâu ymatebol, i adeiladu cymwysiadau symudol. Mewn gwirionedd, credaf fod busnesau yn onest yn edrych ar eu presenoldeb ar y we gan fod llawer o'r rhyngweithio â brandiau bellach yn dechrau gyda dyfais symudol - naill ai mewn e-bost, cymdeithasol neu trwy eu gwefan. Marchnatwyr Savvy