Eich Rhestr Wirio i'r Dyluniad E-bost Ymatebol Symudol Gorau

Nid oes unrhyw beth sy'n fy siomi cymaint â phan fyddaf yn troi e-bost rwy'n edrych ymlaen ato ar fy nyfais symudol ac ni allaf ei ddarllen. Naill ai mae'r delweddau yn lled cod caled na fyddant yn ymateb i'r arddangosfa, neu mae'r testun mor eang fel y byddai'n rhaid i mi sgrolio yn ôl ac ymlaen i'w ddarllen. Oni bai ei fod yn hollbwysig, nid wyf yn aros i fynd yn ôl at fy n ben-desg i'w ddarllen. Rwy'n ei ddileu.

Sut i Gyfiawnhau Dylunio E-bost Ymatebol a Ble i Gael Cymorth!

Mae'n eithaf syfrdanol ond mae mwy o bobl yn defnyddio eu ffôn clyfar i ddarllen e-bost nag i wneud galwadau ffôn mewn gwirionedd (rhowch goegni am gysylltedd yma). Mae pryniannau modelau ffôn hŷn wedi gostwng 17% flwyddyn ar ôl blwyddyn ac mae 180% yn fwy o bobl fusnes yn defnyddio eu ffôn clyfar i gael rhagolwg, hidlo a darllen e-bost nag a wnaeth ychydig flynyddoedd yn ôl. Y broblem, serch hynny, yw nad yw cymwysiadau e-bost wedi datblygu mor gyflym ag y mae porwyr gwe. Rydyn ni'n dal i fod yn sownd â