Sut mae Hysbysebu'n Gweithio

Wrth ymchwilio i bwnc hysbysebu, digwyddais ar ffeithlun ar How Advertising Makes Us Buy. Mae'r ffeithlun isod yn agor gyda'r syniad bod cwmnïau'n gyfoethog a bod ganddyn nhw bentyrrau o arian ac maen nhw'n ei ddefnyddio i drin eu cynulleidfa wael. Rwy'n credu bod hynny'n syniad eithaf annifyr, anffodus ac annhebygol. Mae'r syniad cyntaf mai dim ond cwmnïau cyfoethog yn hysbysebu yn syniad rhyfedd. Nid yw ein cwmni'n gyfoethog ac, mewn gwirionedd, roedd ganddo gwpl

Y 5 Camsyniad Cyfryngau Cymdeithasol o Fusnesau

Yn ddiweddar, cefais fy nghyfweld a gofynnais beth yw camdybiaethau cwmnïau wrth ddatblygu a gweithredu eu strategaeth cyfryngau cymdeithasol. Efallai bod fy mhrofiad yn mynd yn groes i lawer o'r gurws allan yna, ond - a bod yn onest - rwy'n credu bod y diwydiant hwn wedi aeddfedu o'r diwedd ac mae'r canlyniadau'n siarad drostynt eu hunain. Camsyniad Cyfryngau Cymdeithasol # 1: Sianel Farchnata yw Cyfryngau Cymdeithasol Mae cwmnïau'n aml yn edrych ar gyfryngau cymdeithasol yn bennaf fel sianel farchnata. Cyfathrebu yw cyfryngau cymdeithasol