Llyfrgell Cynnwys: Beth ydyw? A Pham Mae Eich Strategaeth Marchnata Cynnwys Yn Methu Hebddi

Flynyddoedd yn ôl roeddem yn gweithio gyda chwmni a gyhoeddwyd sawl miliwn o erthyglau ar eu gwefan. Y broblem oedd mai ychydig iawn o'r erthyglau a ddarllenwyd, hyd yn oed yn llai wedi'u rhestru mewn peiriannau chwilio, ac roedd gan lai nag un y cant ohonynt refeniw wedi'i briodoli iddynt. Byddwn yn eich herio i adolygu'ch llyfrgell gynnwys eich hun. Rwy'n credu y byddech chi'n synnu pa ganran o'ch tudalennau sy'n boblogaidd ac yn ymgysylltu â chi

Gwell Ymchwil, Canlyniadau Gwell: Platfform ResearchTech Addasu

Mae Methodify yn blatfform ymchwil marchnad awtomataidd ac mae'n un o ddim ond llond llaw yn fyd-eang sydd wedi'i ddatblygu'n benodol ar gyfer awtomeiddio'r broses ymchwil gyfan. Mae'r platfform yn ei gwneud hi'n haws ac yn gyflymach i gwmnïau gael gafael ar fewnwelediadau hanfodol i ddefnyddwyr ar bob cam o'r broses datblygu a marchnata cynnyrch er mwyn gwneud penderfyniadau busnes gwell. Gan fynd ag ef un cam ymhellach, cynlluniwyd Methodify i fod yn addasadwy, gan roi adborth defnyddwyr i gwmnïau i unrhyw fath o

Mentrau sy'n defnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol i Ragfynegi'r Galw: PepsiCo

Mae galw defnyddwyr heddiw yn newid yn gyflymach nag erioed o'r blaen. O ganlyniad, mae lansiadau cynnyrch newydd yn methu ar gyfraddau uchel iawn. Wedi'r cyfan, er mwyn asesu'r farchnad yn gywir a rhagfynegi'r galw, mae angen terabytes o ddata, sy'n amrywio o rifau pwynt gwerthu, trafodion e-fasnach, hanesion allan o stoc, cyfartaleddau prisio, cynllunio hyrwyddo, digwyddiadau arbennig, patrymau tywydd, a a llawer o ffactorau eraill. I ychwanegu at hynny, mae'r rhan fwyaf o fentrau'n parhau i anwybyddu arwyddocâd defnyddio deialog defnyddwyr ar-lein i ragweld prynu yn y dyfodol

Gall Tip Bach o Ymchwil Effeithio'n Ddramatig ar Gyfranddaliadau Cymdeithasol a Gyrru Gwerthiannau

Tra bod llawer o fusnesau bach yn cefnu ar Facebook, rwyf bob amser yn ddiddorol pan welaf rywbeth annisgwyl yn digwydd yno i gleient. Credwch fi, oni bai eu bod yn talu i hyrwyddo swyddi ... nid wyf yn gosod disgwyliadau yn rhy uchel. Mae un o fy nghleientiaid yn gwmni gwasanaethau cartref teuluol sy'n gwasanaethu ledled talaith Indiana. Maen nhw wedi bod yma ers 47 mlynedd ac mae ganddyn nhw enw da anhygoel. Yn ddiweddar, fe darodd storm genllysg ddinas ychydig y tu allan i Indianapolis, o’r enw Greensburg.

5 Offer Anhygoel ar gyfer Lleiafswm Marchnata Cynnwys

Rwy'n ystyried fy hun yn finimalaidd mewn marchnata cynnwys. Nid wyf yn hoffi calendrau, atodlenni ac offer cynllunio cymhleth - i mi, maent yn gwneud y broses yn fwy cymhleth nag y mae angen iddi fod. Heb sôn, maen nhw'n gwneud marchnatwyr cynnwys yn anhyblyg. Os ydych chi'n defnyddio teclyn cynllunio calendr cynnwys 6 mis - y mae'ch cwmni'n talu amdano - rydych chi'n teimlo rheidrwydd i gadw at bob manylyn o'r cynllun hwnnw. Fodd bynnag, mae'r marchnatwyr cynnwys gorau yn ystwyth, yn barod i symud cynnwys o gwmpas fel amserlenni

Pe bai'ch Tîm Cynnwys Newydd Wneud Hyn, Byddech chi'n Ennill

Mae yna ddigon o erthyglau allan yna eisoes ar ba mor ofnadwy yw'r rhan fwyaf o'r cynnwys. Ac mae miliynau o erthyglau ar sut i ysgrifennu cynnwys gwych. Fodd bynnag, nid wyf yn credu bod y naill fath na'r llall o erthygl yn arbennig o ddefnyddiol. Rwy'n credu mai dim ond un ffactor yw gwraidd cynnwys gwael nad yw'n perfformio - ymchwil wael. Mae ymchwilio'n wael i'r pwnc, y gynulleidfa, y nodau, y gystadleuaeth, ac ati yn arwain at gynnwys ofnadwy sydd heb yr elfennau sy'n angenrheidiol i