Piqora: Rich Analytics ar gyfer Pinterest, Instagram a Tumblr

Mae Piqora (Pinfluencer gynt) yn blatfform marchnata a dadansoddeg ar gyfer rhwydweithiau gweledol, wedi'u seilio ar ddiddordeb fel Pinterest, Tumblr, ac Instagram. Mae eu cyfres yn ymgorffori metrigau ymgysylltu, hashnod, trosi a refeniw. Mae Piqora yn gweithio gyda llawer o fanwerthwyr, brandiau a chyhoeddwyr adnabyddus i nodi a chysylltu ag eiriolwyr brand dylanwadol, cael mewnwelediadau gweithredadwy i ddelweddau sy'n tueddu, a mesur metrigau ymgysylltu allweddol i feintioli ymgysylltiad brand ar y rhwydweithiau gweledol hyn. Mae algorithmau Piqora sy'n seiliedig ar gydnabyddiaeth delwedd yn galluogi marchnatwyr i olrhain delweddau sy'n tueddu, hashnodau, dilynwyr

Canllaw Ultimate i Pinterest Metrics

Rydyn ni'n cael llif eithaf braf o draffig gan Pinterest. Mae'n weddol gyson cyn belled â bod ein postio ar Pinterest yn gyson. Roedd hefyd o gymorth pan wnaethon ni osod Botwm Pinterest Pin It For Images - fe welwch chi ef os byddwch chi'n trosi'r ddelwedd isod. Mae ychydig mwy o bobl yn rhannu ein ffeithluniau. Mae gan ein bwrdd Infograffeg Marchnata bron i 1,000 o ddilynwyr ac yn onest ychydig iawn y tu allan i bostio ein ffeithluniau yno! Mae'r