Taith E-bost i'r Mewnflwch

Roeddem yn trafod mewn gweminar hyfforddiant marchnata cynnwys heddiw gyda chwmni cenedlaethol sut mae perfformiad dylunio e-bost a marchnata e-bost wedi newid oherwydd y ffordd y mae cleientiaid yn ei roi yn ogystal â sut mae dyfeisiau symudol yn rhoi e-bost. Gyda 30% o negeseuon e-bost yn cael eu darllen ar ddyfais symudol, mae'n bwysicach nag erioed i ddylunio'ch e-byst yn iawn ... a'u profi! Gall rendro e-bost fynd yn anghywir o hyd, hyd yn oed wedi'i arfogi â'r wybodaeth hon. Gwnewch arferiad

Mae Microsoft yn Pledio Google i Gymryd y Farchnad E-bost Gorfforaethol

Fel llawer ohonoch, rwy'n cael fy ngorfodi i weithio gyda Microsoft Outlook yn fy nghwmni. Rwyf hefyd yn cael fy ngorfodi i ddylunio ac anfon e-byst gan ddefnyddio HTML a delweddau syml i sicrhau bod ein cleientiaid corfforaethol yn gallu darllen yr e-byst hynny. Gydag Outlook 2007, gadawodd Microsoft safonau gwe ar gyfer HTML a dychwelyd i'w safon 2000 - gan roi e-bost gyda'r injan Microsoft Word. Mae Camre bellach wedi nodi y bydd eu fersiwn yn 2010 yn parhau i ddefnyddio'r Microsoft Word