Mae ein Cyswllt Awdur wedi'i Ddilysu yn Canlyniad Cyfradd Clicio Trwodd 484% yn Uwch

Os ydych chi'n gyhoeddwr, yn weithiwr proffesiynol SEO neu'n blatfform CMS, dylech fod wedi gweithredu modd ar gyfer perchnogaeth wedi'i gwirio eisoes. Mae awduriaeth wedi bod o gwmpas ers ychydig fisoedd ac wedi mynd trwy ychydig o fireinio, gan arwain at nodwedd wych sydd wir yn gwella gwelededd eich peiriant chwilio. Mewn gwirionedd, byddwn yn cwestiynu unrhyw gwmni SEO nad yw'n gwthio eu cleientiaid i sicrhau eu bod wedi cyflawni hyn. Rwyf wedi ysgrifennu am berchnogaeth wedi'i gwirio a sut i weithredu pytiau cyfoethog