WordPress: Dileu ac Ailgyfeirio Strwythur Permalink YYYY / MM / DD gyda Regex a Rank Math SEO

Mae symleiddio'ch strwythur URL yn ffordd wych o optimeiddio'ch gwefan am nifer o resymau. Mae'n anodd rhannu URLau hir ag eraill, gallant gael eu torri i ffwrdd mewn golygyddion testun a golygyddion e-bost, a gall strwythurau ffolder URL cymhleth anfon y signalau anghywir i beiriannau chwilio ar bwysigrwydd eich cynnwys. Strwythur Permalink YYYY / MM / DD Pe bai gan eich gwefan ddau URL, pa un fyddech chi'n meddwl sydd wedi rhoi mwy o bwys i'r erthygl?

Gweithio Gyda'r Ffeil .htaccess Yn WordPress

Mae WordPress yn blatfform gwych sy'n cael ei wneud yn well o lawer pa mor fanwl a phwerus yw'r dangosfwrdd WordPress safonol. Gallwch chi gyflawni llawer, o ran addasu'r ffordd y mae eich gwefan yn teimlo ac yn gweithredu, trwy ddefnyddio'r offer y mae WordPress ar gael ichi fel safon yn unig. Fodd bynnag, daw amser ym mywyd unrhyw berchennog gwefan pan fydd angen i chi fynd y tu hwnt i'r swyddogaeth hon. Gweithio gyda'r WordPress .htaccess

Sut i Ysgrifennu a Phrofi Hidlau Regex ar gyfer Google Analytics (Gydag Enghreifftiau)

Fel gyda llawer o fy erthyglau yma, rwy'n gwneud rhywfaint o ymchwil i gleient ac yna'n ysgrifennu amdano yma. I fod yn onest, mae yna ddau reswm pam ... yn gyntaf yw bod gen i gof ofnadwy ac yn aml yn ymchwilio i'm gwefan fy hun am wybodaeth. Ail yw helpu eraill a allai hefyd fod yn chwilio am wybodaeth. Beth yw Mynegiant Rheolaidd (Regex)? Mae Regex yn ddull datblygu i chwilio a nodi patrwm

Ailgyfeiriadau Mynegiant Rheolaidd Parth Newydd (Regex) Yn WordPress

Am yr wythnosau diwethaf, rydyn ni wedi bod yn helpu cleient i fudo cymhleth gyda WordPress. Roedd gan y cleient ddau gynnyrch, ac mae'r ddau ohonynt wedi dod yn boblogaidd i'r pwynt bod yn rhaid iddynt rannu'r busnesau, y brandio, a'r cynnwys yn barthau ar wahân. Mae'n dipyn o ymgymeriad! Mae eu parth presennol yn parhau i gael ei roi, ond bydd gan y parth newydd yr holl gynnwys mewn perthynas â'r cynnyrch hwnnw ... o ddelweddau, postiadau, achos

Ategyn WordPress: Rhestr Wirio Blogio

Yn ôl yn BlogIndiana 2010, gwnaethom lansiad meddal ar gyfer ategyn WordPress i helpu i gynyddu cynhyrchiant gweithwyr. Rhestr Wirio Blogio yw'r enw arni, ac mae'n seiliedig ar bŵer anhygoel o syml ac eto syfrdanol rhestr wirio. Rhestr wirio Blogio yw'r union beth mae'n swnio fel: mae'n creu criw o flychau gwirio i chi eu defnyddio wrth ysgrifennu post blog. Cadarn, fe allech chi gyflawni'r un peth â dogfen Word neu nodyn post it, ond