Bydysawd Cyfryngau Cymdeithasol: Beth oedd y Llwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol Mwyaf yn 2020?

Mae maint yn bwysig a hoffem ei gyfaddef ai peidio. Er nad fi yw'r ffan fwyaf o lawer o'r rhwydweithiau hyn, wrth i mi weld fy rhyngweithio - y llwyfannau mwyaf yw'r lle rwy'n treulio fy amser mwyaf. Mae poblogrwydd yn sbarduno cyfranogiad, a phan rydw i eisiau cyrraedd fy rhwydwaith cymdeithasol presennol, y llwyfannau poblogaidd lle gallaf eu cyrraedd. Sylwch y dywedais yn bodoli. Ni fyddwn byth yn cynghori cleient neu berson i anwybyddu'r

Brandmentions: Monitro Enw Da, Dadansoddiad Syniad, a Rhybuddion ar gyfer Syniadau Chwilio a Chyfryngau Cymdeithasol

Er bod y mwyafrif o lwyfannau technoleg marchnata ar gyfer monitro enw da a dadansoddi teimladau yn canolbwyntio'n llwyr ar gyfryngau cymdeithasol, mae Brandmentions yn ffynhonnell gynhwysfawr ar gyfer monitro unrhyw grybwylliadau o'ch brand ar-lein neu'r cyfan ohonynt. Mae unrhyw eiddo digidol sy'n gysylltiedig â'ch gwefan neu a grybwyllodd eich brand, cynnyrch, hashnod, neu enw'r gweithiwr ... yn cael ei fonitro a'i olrhain. Ac mae'r platfform Brandmentions yn darparu rhybuddion, olrhain a dadansoddi teimladau. Mae Brandmentions yn galluogi busnesau i: Adeiladu Cysylltiadau Ymgysylltiedig - Darganfod ac ymgysylltu â nhw

Ffyrdd Clyfar i Gyfuno Marchnata Cynnwys ag SEO

Datblygodd y Folks yn Blogmost.com yr ffeithlun hwn a'i enwi yn Little Known Ways to Build High Quality Backlinks yn 2014. Nid wyf yn siŵr fy mod yn hoffi'r teitl hwnnw ... nid wyf yn credu y dylai cwmnïau ganolbwyntio ar adeiladu cysylltiadau mwyach. Mae ein harbenigwyr chwilio lleol yn Site Strategics yn hoffi dweud bod strategaethau newydd yn gofyn am ennill cysylltiadau yn hytrach na'u hadeiladu'n weithredol. Yn bwysicach fyth, credaf fod yr ffeithlun hwn yn cyfuno tunnell o offer a safleoedd dosbarthu lle gallwch chi

Pa lwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol sy'n Gyrru'r Gwerthiannau Mwyaf?

Waw ... er mwyn deall yn well sut mae'r cyfryngau cymdeithasol yn effeithio ar y diwydiant e-fasnach, dadansoddodd Shopify ddata o 37 miliwn o ymweliadau cyfryngau cymdeithasol a arweiniodd at 529,000 o archebion. Dyma rai o uchafbwyntiau'r ffeithlun a rannwyd ganddynt: Daw bron i ddwy ran o dair o'r holl ymweliadau cyfryngau cymdeithasol â siopau Shopify o Facebook. Daw 85% o'r holl archebion o'r cyfryngau cymdeithasol ar gyfartaledd o Facebook. Cynyddodd archebion o Reddit 152% yn 2013. Cynhyrchodd Polyvore y gorchymyn cyfartalog uchaf

Siopa Ar-lein Dynion vs Menywod

Pwy sy'n hoffi rhagdybiaethau rhyw? Rwy'n gwneud ... Rwy'n gwneud ... yn bennaf oherwydd bod popeth sy'n siarad am fechgyn llwyd, ysgariad braster yn eu 40au yn amlwg yn fy ffordd o fyw. Rwy'n heliwr nodweddiadol o ran siopa ... rydw i eisiau, dwi'n cael, dwi'n mynd allan o'r fan honno. Mae fy ymchwil yn cychwyn yn nodweddiadol ar ôl i mi agor y blwch a darganfod fy mod wedi prynu rhywbeth nad oeddwn ei angen, ei eisiau na'i ddeall. Rwy'n dad sengl sy'n byw gyda 19 oed