Sut Ydych chi'n Marchnata Cynaliadwyedd ac Amrywiaeth Eich Brand?

Amser Darllen: 2 Cofnodion Roedd Diwrnod y Ddaear yr wythnos hon a gwelsom y rhediad nodweddiadol o swyddi cymdeithasol lle roedd cwmnïau'n hyrwyddo'r amgylchedd. Yn anffodus, i lawer o gwmnïau - dim ond unwaith y flwyddyn y mae hyn yn digwydd a'r dyddiau eraill maen nhw'n mynd yn ôl i fusnes fel arfer. Yr wythnos diwethaf, cwblheais weithdy marchnata mewn cwmni mawr yn y diwydiant gofal iechyd. Un o'r pwyntiau a wneuthum yn y gweithdy oedd bod angen i'w cwmni farchnata'r

Nid oes Angen Stori ar Bob Strategaeth Cynnwys

Amser Darllen: 3 Cofnodion Mae straeon ym mhobman ac rydw i'n sâl ohoni. Mae pob ap cyfryngau cymdeithasol yn ceisio eu taflu yn fy wyneb, mae pob gwefan yn ceisio fy nenu i'w stori clickbait, a nawr mae pob brand eisiau cysylltu'n emosiynol â mi ar-lein. Os gwelwch yn dda gwnewch iddo stopio. Rhesymau Pam fy mod i'n Tyfu wedi blino ar straeon: Mae'r rhan fwyaf o bobl yn ofnadwy o adrodd straeon. Nid yw'r mwyafrif o bobl yn chwilio am straeon. Gasp! Rwy'n gwybod fy mod i'n mynd i gynhyrfu gweithwyr proffesiynol y cynnwys

Tueddiadau wrth Recriwtio Marchnatwyr Cynnwys

Amser Darllen: <1 munud Rydyn ni wedi cael ein bendithio yn ein hasiantaeth gyda pherthynas wych â gweithwyr proffesiynol marchnata cynnwys - o dimau golygyddol mewn cwmnïau menter, i ymchwilwyr a blogwyr alltraeth, i awduron arweinyddiaeth meddwl ar eu liwt eu hunain a phawb rhyngddynt. Cymerodd ddegawd i lunio'r adnoddau cywir ac mae'n cymryd amser i baru'r ysgrifennwr iawn â'r cyfle iawn. Rydyn ni wedi meddwl am logi awdur sawl gwaith - ond mae ein partneriaid yn gwneud gwaith mor anhygoel na fydden ni erioed wedi'i gael

Datblygu Eich Ailddechrau Cymdeithasol

Amser Darllen: <1 munud Yn ein diwydiant, mae ailddechrau cymdeithasol yn ofyniad. Os ydych chi'n ymgeisydd sy'n chwilio am swydd yn y cyfryngau cymdeithasol, mae'n well gennych rwydwaith a phresenoldeb ar-lein gwych. Os ydych chi'n ymgeisydd sy'n chwilio am swydd ym maes optimeiddio peiriannau chwilio, byddai'n well i mi ddod o hyd i chi mewn canlyniadau chwilio. Os ydych chi'n ymgeisydd sy'n chwilio am swydd marchnata cynnwys, byddai'n well gen i weld rhywfaint o gynnwys poblogaidd ar eich blog. Y gofyniad