Tueddiadau Marchnata Fideo ar gyfer 2021

Mae fideo yn un maes rydw i wir yn ceisio ei rampio i fyny eleni. Yn ddiweddar, fe wnes i bodlediad gydag Owen o The Video Marketing School ac fe wnaeth fy ysgogi i roi rhywfaint o ymdrech ychwanegol. Fe wnes i lanhau fy sianeli Youtube yn ddiweddar - i mi yn bersonol ac i mi Martech Zone (tanysgrifiwch os gwelwch yn dda!) ac rydw i'n mynd i barhau i weithio ar recordio rhai fideos da yn ogystal â gwneud mwy o fideo amser real. Fe wnes i adeiladu

Fideo> = Delweddau + Straeon

Nid yw pobl yn darllen. Onid yw hynny'n beth ofnadwy i'w ddweud? Fel blogiwr, mae'n arbennig o annifyr ond mae'n rhaid i mi gyfaddef nad yw pobl yn darllen. E-byst, gwefannau, blogiau, papurau gwyn, datganiadau i'r wasg, gofynion swyddogaethol, cytundebau derbyn, telerau gwasanaeth, tiroedd comin creadigol…. does neb yn eu darllen. Rydyn ni'n brysur - rydyn ni eisiau cyrraedd yr ateb a ddim eisiau gwastraffu amser. Yn onest nid oes gennym amser. Roedd yr wythnos hon yn wythnos marathon i mi