Scup: Monitro, Dadansoddi ac Ymgysylltu â'r Cyfryngau Cymdeithasol

Scoop ynganu sgwp - wedi cychwyn ym Mrasil ac erbyn hyn mae'n cefnogi Saesneg, Portiwgaleg a Sbaeneg. Ar gyfer busnesau ac asiantaethau, mae gan Scup holl nodweddion allweddol platfform monitro, cyhoeddi a dadansoddi cyfryngau cymdeithasol amser real. Mae Scup yn offeryn monitro cyfryngau cymdeithasol blaenllaw ac fe'i defnyddir gan fwy na 22 mil o weithwyr proffesiynol. Mae Scup yn helpu rheolwyr cyfryngau cymdeithasol i bweru trwy eu gwaith o bostio i ddadansoddi, gan gynyddu eu heffeithlonrwydd yn ddramatig. Nodweddion a Buddion Scup Monitro cyfryngau cymdeithasol

NetBase: Llwyfan Cudd-wybodaeth Gymdeithasol Menter

Mae NetBase, Accelovation gynt, yn blatfform deallusrwydd cymdeithasol menter sy'n caniatáu i ymchwilwyr marchnad fesur eu hymgysylltiad cyfryngau cymdeithasol. Mae'r Llwyfan Monitro Sylfaen Net yn grymuso marchnatwyr gydag offer monitro a mesur amser real sy'n rhoi mewnwelediadau ar unwaith a rhyngweithiol i'r hyn sy'n gyrru barn ac ymddygiadau cwsmeriaid. Mae Mainc Gwaith Mewnwelediad NetBase yn darparu set o ddadansoddeg, siartiau ac offer ymchwil i ymchwilwyr marchnad. Dyma enghraifft o Fynegai BrandPassion Netbase, a ddefnyddir i bennu dadansoddiad cystadleuol o a