Cadw Tŷ Digidol: Sut i Farchnata'ch Eiddo Ôl-COVID ar gyfer Ffurflenni Priodol

Yn ôl y disgwyl, mae'r cyfle yn y farchnad ôl-COVID wedi newid. Hyd yn hyn mae'n ymddangos yn glir ei fod wedi'i symud o blaid perchnogion eiddo a buddsoddwyr eiddo tiriog. Wrth i'r galw am arosiadau tymor byr a llety hyblyg barhau i ddringo, mae unrhyw un sydd â chyfeiriad - p'un a yw'n gartref gwyliau llawn neu ddim ond ystafell wely sbâr - mewn sefyllfa dda i fanteisio ar y duedd. O ran galw tymor byr am rent, does bron dim diwedd yn y golwg. Ymhellach, does dim cyflenwad i mewn

Sut i Ddefnyddio Fideo ar gyfer Marchnata Eich Busnes Eiddo Tiriog Bach

Ydych chi'n gwybod pa mor bwysig yw marchnata fideo ar gyfer presenoldeb ar-lein eich busnes eiddo tiriog? Ni waeth a ydych chi'n brynwr neu'n werthwr, mae angen hunaniaeth brand dibynadwy ag enw da arnoch chi i ddenu cleientiaid. O ganlyniad, mae'r gystadleuaeth mewn marchnata eiddo tiriog mor ffyrnig fel na allwch roi hwb i'ch busnes bach yn hawdd. Yn ffodus, mae marchnata digidol wedi darparu llawer o nodweddion defnyddiol i fusnesau o bob maint i gynyddu ymwybyddiaeth eu brand. Mae marchnata fideo yn

10 Awgrym ar gyfer Dylunio Gwefan Eiddo Tiriog sy'n Gyrru Prynwyr a Gwerthwyr Posibl i Ymgysylltu

Mae prynu adeilad, cartref, neu gondo yn fuddsoddiad pwysig ... ac yn aml dim ond unwaith mewn oes y mae'n digwydd. Mae penderfyniadau prynu eiddo tiriog yn cael eu cymell gan lu o emosiynau sy'n gwrthddweud ei gilydd weithiau - felly mae angen ystyried llawer wrth ddylunio gwefan eiddo tiriog sy'n eu helpu ar hyd y daith brynu. Eich rôl chi, fel asiant neu frocer eiddo tiriog, yw deall yr emosiynau wrth eu tywys tuag at resymegol a

Xara: Creu Dogfennau Marchnata sy'n Ymgysylltu'n Weledol mewn Cofnodion

Nid oes diwrnod yn mynd heibio nad wyf yn gweithio yn Illustrator, Photoshop, ac InDesign ac rwy'n gyson yn rhwystredig oherwydd y diffyg cysondeb yn offrymau pob teclyn. Derbyniais nodyn gan y tîm yn Xara wythnos yn ôl i fynd â'u peiriant cyhoeddi ar-lein ar gyfer gyriant prawf. Ac mae argraff fawr arna i! Offeryn dylunio craff newydd yw Xara Cloud a ddatblygwyd ar gyfer pobl nad ydynt yn ddylunwyr sy'n gwneud creu busnes a marchnata gweledol a phroffesiynol

OneLocal: Cyfres o Offer Marchnata ar gyfer Busnesau Lleol

Mae OneLocal yn gyfres o offer marchnata sydd wedi'u cynllunio i fusnesau lleol gael mwy o gwsmeriaid i mewn i gerdded i mewn, atgyfeiriadau, ac - yn y pen draw - i dyfu refeniw. Mae'r platfform yn canolbwyntio ar unrhyw fath o gwmni gwasanaeth rhanbarthol, sy'n rhychwantu'r diwydiannau modurol, iechyd, lles, gwasanaethau cartref, yswiriant, eiddo tiriog, salon, sba, neu ddiwydiannau manwerthu. Mae OneLocal yn darparu cyfres i ddenu, cadw a hyrwyddo'ch busnes bach, gydag offer ar gyfer pob rhan o daith y cwsmer. Mae offer cwmwl OneLocal yn helpu