Mae'r Ffordd Rydym yn Darllen E-bost Gwaith yn Newid

Mewn byd lle mae mwy o e-bost yn cael ei anfon nag erioed (i fyny 53% o 2014), mae deall pa fathau o negeseuon sy'n cael eu hanfon, a phryd mae'r negeseuon hynny'n cael eu hanfon yn ddefnyddiol ac yn bwysig. Fel llawer ohonoch, mae fy mewnflwch allan o reolaeth. Pan ddarllenais am fewnflwch sero, ni allaf helpu ond bod ychydig yn besimistaidd ynghylch y cyfaint a'r modd yr ymatebir i'r e-byst. Mewn gwirionedd, oni bai am SaneBox a