Parthed: Ymddiriedolaeth

Digwyddodd eto. Tra roeddwn yn adolygu'r rhestr (na ellir ei atal) o e-byst a oedd yn taro fy mewnflwch, sylwais ar yr e-bost ateb. Dechreuodd y llinell bwnc, wrth gwrs, gydag AG: felly fe ddaliodd fy llygad ac fe wnes i ei hagor ar unwaith. Ond nid oedd yn ateb. Marchnatwr oedd yn credu y byddent yn cynyddu eu cyfradd agored trwy ddweud celwydd wrth bob un o'u tanysgrifwyr. Er iddo weithio eu cyfradd agored, fe wnaethant golli gobaith a

Agreedo: Gwneud Cyfarfodydd yn Fwy Cynhyrchiol

Pan oeddwn i'n gweithio i gwmni meddalwedd mawr, fe wnes i stopio mynd i gyfarfodydd fel prawf unwaith. Roedd gan y tîm Rheoli Cynnyrch gyfarfodydd wedi'u trefnu trwy'r wythnos ac weithiau 8 awr lawn y dydd ... cyfarfod â chleientiaid, gwerthu, marchnata, datblygu a chefnogaeth. Roedd yn wallgof. Roedd yn wallgof oherwydd bod y sefydliad wrth ei fodd yn cwrdd ond byth yn dal eu gweithwyr yn atebol i gyflawni unrhyw beth gyda'r cyfarfod. Felly, am bythefnos wnes i ddim mynychu