Sut i Wirio Safle Eich Parth yn ôl Allweddair ar Symudol a Penbwrdd

Mae deall yr allweddeiriau y mae ymwelwyr peiriannau chwilio yn eu defnyddio i ddod o hyd i'ch cwmni yn allweddol i strategaeth farchnata peiriannau chwilio lwyddiannus. Byddech chi'n synnu faint o gwmnïau rwy'n siarad â nhw nad ydyn nhw wedi gwneud unrhyw ymchwil allweddair. Canlyniad peidio â gwneud ymchwil mewn strategaeth farchnata ar-lein yw bod eich cwmni'n dirwyn i ben yn cael ei adnabod am delerau amherthnasol - gan ddenu'r ymwelwyr anghywir i'ch gwefan neu'ch blog. Mae gan Google a

Nid yw Pob Gweithiwr Proffesiynol SEO yn cael ei greu yn gyfartal

Tra roeddwn i yn Compendium, roeddwn yn aml yn wynebu gweithwyr proffesiynol SEO a oedd yn hoffi herio pob peth bach ar draws y cais. Y mater dan sylw oedd bod y bobl hyn wedi arfer gweithio ar nifer penodol o dudalennau gydag ychydig o eiriau allweddol ac yna cynyddu effaith y tudalennau dethol hynny i'r eithaf. Nid oeddent wedi arfer defnyddio platfform lle gallent dargedu cannoedd o dermau ac ysgrifennu symiau diderfyn o gynnwys da i adeiladu canlyniadau.