Mae'r Cyfryngau yn Methu Oherwydd Diffyg Ffydd ynddo'i Hun

Ddoe cefais sgwrs wych gyda Brad Shoemaker, arbenigwr cyfryngau lleol sydd â hanes hir yn ceisio llusgo radio i'r oes ddigidol. Fe ddigwyddodd hynny nes i ffrind arall, Richard Sickels, gerdded i mewn i'r swyddfa. Roedd gan Richard hanes gwych ym maes radio hefyd. Buom yn siarad tunnell am y diwydiant radio a pharheais i feddwl amdano neithiwr. Wrth i werthu aer barhau i ddirywio ac ymerodraethau radio yn parhau i wneud hynny

Integreiddio Marchnata Digidol i'ch Nawdd

Mae nawdd marchnata yn cyflwyno gwerth sylweddol y tu hwnt i welededd brand a thraffig gwefan. Mae marchnatwyr soffistigedig heddiw yn edrych i gael y gorau o nawdd, ac un ffordd o wneud hynny yw defnyddio buddion optimeiddio peiriannau chwilio. Er mwyn gwella nawdd marchnata gydag SEO, mae angen i chi nodi'r gwahanol fathau o nawdd sydd ar gael a'r meini prawf allweddol sy'n angenrheidiol wrth ddadansoddi gwerth SEO. Cyfryngau Traddodiadol - Daw Nawdd Print, Teledu, Radio trwy'r cyfryngau traddodiadol yn nodweddiadol

Douglas Karr ar Edge of the Web Radio

Wedi cael amser gwych gyda ffrind Erin Sparks ar radio Edge of the Web (tanysgrifiwch ar iTunes) y dydd Sadwrn diwethaf. Gwnaethom drafod rhai ffeithluniau, canlyniadau chwilio taledig facebook, strategaethau cynnwys a chyfryngau cymdeithasol. Mae Erin a'i dîm yn cynhyrchu'r sioe bob yn ail wythnos ac yn byw yn Indianapolis. Gallwch hefyd wrando'n fyw trwy dudalen gartref WXNT. Os na chawsoch gyfle i wrando ar y segment - dyma ran un. Edrychwch ar

Pawb Wedi Rhoi Rhai, Rhai Wedi Cael Pawb. Diolch.

Cyhoeddiad gan Arlywydd Unol Daleithiau America Ar Ddiwrnod Cyn-filwyr, rydym yn talu teyrnged i wasanaeth ac aberth y dynion a'r menywod sydd, wrth amddiffyn ein rhyddid, wedi gwisgo gwisg yr Unol Daleithiau yn ddewr. O gaeau a choedwigoedd Ewrop a rwygwyd gan ryfel i jyngl De-ddwyrain Asia, o anialwch Irac i fynyddoedd Afghanistan, mae gwladgarwyr dewr wedi amddiffyn delfrydau ein Cenedl, wedi achub miliynau

Y Diod Brecwast Newydd - Mountain Dew?

Mae gwrando ar y radio ar fy ffordd i'r gwaith yn amser tawel i mi. Waeth beth fo'r traffig, rwy'n wersyllwr hapus. Arafu traffig? Dim problemo ... bydd fy DJs yn fy nhynnu drwodd ac yn dechrau'r diwrnod i ffwrdd yn iawn…. Tan ddoe…. Ni allaf roi'r gorau i feddwl amdano. Rwy'n gwrando ar hysbyseb braf ar y radio am foi nad yw'n hoffi'r blas o goffi. Y dewis arall - Mountain Dew. Dew Mynydd? Mountain Dew!