Mae ExactTarget Marketing Cloud yn Lansio Stiwdio Gymdeithasol

Disgwylir i wariant cyfryngau cymdeithasol yn yr Unol Daleithiau dyfu o $ 4.8B yn 2013 i $ 12.6B yn 2018 yn ôl Forrester, ac mae 58% o farchnatwyr yn dweud eu bod yn bwriadu cynyddu cyllideb marchnata cymdeithasol, yn ôl adroddiad Cyflwr Marchnata 2014 ExactTarget Marketing Cloud. Mae angen i farchnatwyr raddfa marchnata cynnwys cymdeithasol, ymgysylltu, cyhoeddi a dadansoddeg rhwng gweithwyr a thimau. Mae Stiwdio Gymdeithasol Radian6 Buddy Media yn caniatáu i gwmnïau ddod yn agosach at eu cwsmeriaid a chydweithio'n fewnol trwy: Gweithleoedd

Paradwys Gan y Dangosfwrdd: Canolfannau Cynnwys a Rheoli Ad

Gyda chymaint o wasanaethau yn cystadlu am ein sylw, a chymaint o allfeydd ar-lein i'w rheoli, mae oedran defnyddio un darn o feddalwedd i gyflawni un nod penodol yr un mor farw â Dillinger. Fel marchnatwyr mae disgwyl i ni lywyddu hysbysebion Facebook, chwilio taledig, SEO, Twitter, blogiau, sylwadau, sgyrsiau ... mae'r rhestr yn mynd ymlaen.

A yw Twitter yn Eich Sianel Gwasanaeth Eto?

Os galwaf eich cwmni gyda chwyn neu gwestiwn, dim ond eich cynrychiolydd cwsmer sy'n fy nghlywed. Os gofynnaf ar Twitter, serch hynny, mae fy 8,000 o ddilynwyr yn fy nghlywed… ac mae’r rhai sy’n ail-drydar yn ehangu’r gynulleidfa i’w rhwydweithiau. Mae Twitter yn prysur ddod yn ffactor democrataidd i gwsmeriaid sydd eisiau atebion. Ydych chi'n gwrando ar Twitter? Nid yw Twitter yn chwiw nac yn gwmni ... mae'n gyfrwng cyfathrebu effeithiol. Nid oes angen i chi gymryd rhan (heblaw ymateb), ond chi

10 Ap Twitter Busnes ar gyfer y Fenter

Mae ychydig o offer yn dechrau ymddangos i gwmnïau reoli cyfathrebiadau gan ddefnyddio Twitter neu ar gyfer defnyddio micro-flogio yn fewnol yn eu cwmni. Roeddwn i'n arfer rheoli gwthio'r Martech Zone bwydo i Twitter gan ddefnyddio Twitterfeed. Fodd bynnag, pan wnes i redeg i mewn i rai amserlenni wrth arddangos Twitterfeed mewn gweminar diweddar, roedd rhai gwylwyr yn rhannu bod yna rai offer gwych eraill ar gael. Penderfynais edrych! Offer Rheoli Twitter ar gyfer Cwmnïau ExactTarget SocialEngage

Rheoli Enw Da gyda Radian6

Cyhoeddodd Webtrends bartneriaeth bwysig gyda Radian6 yng Nghynhadledd Webtrends Engage 2009. O safle Radian6: Mae effaith cyfryngau cymdeithasol ar gysylltiadau cyhoeddus a hysbysebu yn newid y proffesiwn yn sylfaenol. Nid yw perchnogaeth brand bellach yn barth y sefydliad yn unig. Bellach diffinnir brand fel swm yr holl sgyrsiau sy'n digwydd ymhlith defnyddwyr ac mae'n digwydd ni waeth a ydych chi'n rhan o'r sgyrsiau hyn ai peidio. Mae ffocws Radian6