Parch: Trawsgrifio Sain a Fideo, Cyfieithu, Pennawd, ac Isdeitlo

Oherwydd bod ein cleientiaid yn dechnegol iawn, mae'n aml yn anodd i ni ddod o hyd i awduron sy'n greadigol yn ogystal â gwybodus. Dros amser, fe wnaethon ni flino ar ailysgrifennu, fel y mae ein llenorion, felly fe wnaethon ni brofi proses newydd. Bellach mae gennym broses gynhyrchu lle gwnaethom sefydlu stiwdio podlediad cludadwy ar leoliad - neu rydym yn eu deialu i mewn - ac rydym yn recordio ychydig o bodlediadau. Rydym hefyd yn recordio'r cyfweliadau ar fideo.