Beth yw marchnata cynnwys?

Er ein bod wedi bod yn ysgrifennu am farchnata cynnwys ers dros ddegawd, rwy'n meddwl ei bod yn bwysig ein bod yn ateb cwestiynau sylfaenol ar gyfer myfyrwyr marchnata yn ogystal â dilysu'r wybodaeth a ddarperir i farchnatwyr profiadol. Mae marchnata cynnwys yn derm eang sy'n cwmpasu tunnell o dir. Mae'r term marchnata cynnwys ei hun wedi dod yn norm yn yr oes ddigidol ... ni allaf gofio amser pan nad oedd gan farchnata gynnwys yn gysylltiedig ag ef. O

Pam mai dim ond 20% o Ddarllenwyr sy'n Clicio Trwodd ar Deitl eich Erthygl

Penawdau, teitlau post, teitlau, penawdau ... beth bynnag rydych chi am eu galw, nhw yw'r ffactor pwysicaf ym mhob darn o gynnwys rydych chi'n ei gyflwyno. Pa mor bwysig? Yn ôl yr ffeithlun Quicksprout hwn, er bod 80% o bobl yn darllen pennawd, dim ond 20% o'r gynulleidfa sy'n clicio mewn gwirionedd. Mae tagiau teitl yn hanfodol i optimeiddio peiriannau chwilio ac mae penawdau yn hanfodol er mwyn rhannu'ch cynnwys ar gyfryngau cymdeithasol. Nawr eich bod chi'n gwybod bod penawdau'n bwysig, mae'n debyg eich bod chi'n pendroni beth

Sut i Ddatblygu Cynnig Gwerth Gwych

Un o'r brwydrau cyson rwy'n ei chael hi'n anodd gyda chwmnïau yw rhoi'r gorau i feddwl am yr hyn maen nhw'n ei wneud a dechrau meddwl pam mae pobl yn defnyddio eu cynnyrch neu wasanaeth. Rhoddaf enghraifft gyflym ichi ... o ddydd i ddydd, fe welwch fi'n recordio a golygu podlediadau, ysgrifennu cod integreiddio, gweithredu datrysiadau trydydd parti, a hyfforddi fy nghleientiaid. Blah, blah, blah ... nid dyna pam mae pobl yn contractio fy ngwasanaethau. Gallent gael unrhyw un o'r gwasanaethau hynny ar Fiverr am a

Sut i Ddefnyddio Google Analytics i Wella'ch Ymdrechion Marchnata

Weithiau, rwy'n credu y dylent newid enw dadansoddeg i gwestiynau, oherwydd nid yw'n ymddangos bod dadansoddeg byth yn darparu'r dadansoddiad rydych chi'n edrych amdano ... mae'n aml yn cynhyrchu mwy o gwestiynau. Os nad ydych chi'n deall y data y tu ôl i'r hidlwyr, y segmentau a'r siartiau - efallai eich bod chi'n gwneud rhai rhagdybiaethau ofnadwy yn seiliedig ar sut rydych chi'n tynnu adroddiadau penodol. Achos pwynt, mae'r bobl yn Quicksprout yn darparu'r ystadegyn brawychus hwn: mae 80% o fanwerthwyr yn defnyddio Google Analytics yn anghywir.

Sut i Fesur yr Enillion ar Fuddsoddi Cyfryngau Cymdeithasol

Rydyn ni wedi trafod yr heriau o fesur ROI cyfryngau cymdeithasol yn y gorffennol - a rhai o gyfyngiadau'r hyn y gallwch chi ei fesur a pha mor effeithiol y gall marchnata cyfryngau cymdeithasol fod. Nid yw hynny'n dweud na ellir mesur peth o'r gweithgaredd cyfryngau cymdeithasol yn fanwl gywir, serch hynny. Dyma enghraifft syml ... mae Prif Swyddog Gweithredol y cwmni yn trydar ar erthyglau arweinyddiaeth meddwl, cyfeiriad y cwmni, ac yn canmol gweithwyr ar-lein sy'n gwneud gwaith gwych