Y Triongl Datblygu Gwe

Mae ein holl gontractau gyda'n cleientiaid yn ymrwymiadau misol parhaus. Yn anaml iawn y byddwn yn dilyn prosiect sefydlog a bron byth yn gwarantu'r llinell amser. Efallai bod hynny'n swnio'n ddychrynllyd i rai ond y mater yw na ddylai'r nod fod yn ddyddiad ei ryddhau, dylai'r canlyniadau busnes fod. Ein gwaith ni yw sicrhau canlyniadau busnes i'n cleientiaid, nid cymryd llwybrau byr i wneud dyddiadau lansio. Gan fod Healthcare.gov yn dysgu, dyna lwybr