Chwyldro Ffôn Clyfar ydyw! Wyt ti'n Barod?

Cofiwch y dyddiau pan oeddem yn gyfyngedig i ddefnyddio ein ffonau symudol yn unig i ffonio ein ffrindiau a'n teulu? Y dyddiau hyn, does dim llawer nad ydyn ni'n gallu ei wneud gyda'n ffonau smart, gan gynnwys siopa, bancio, cwponio, a chymaint mwy. Mae ffonau clyfar yn gwneud ein bywydau yn symlach, ac mae hynny'n wir. Mewn gwirionedd, mae'r dyfeisiau llaw ymarferol, bob dydd hyn wedi dod mor boblogaidd nes bod llawer yn rhagweld y bydd nifer y ffonau symudol yn fwy na phobl a gwerthiannau cyn bo hir.

Methiant Marchnata: Pan Mae Tech Yn Gwneud Mwy o Niwed na Da

Pan rydyn ni'n gweithio gyda chleientiaid, rydyn ni'n aml yn eu hysbysu ein bod ni'n dal i fod yng ngorllewin gwyllt marchnata ar-lein ... y dyddiau ifanc yw'r rhain o hyd ac nid yw popeth wedi'i geisio eto. Ond nid yw hynny'n golygu na allwn ddysgu o hyd o gamgymeriadau eraill. Gyda thechnolegau newydd yn dod i'r amlwg bron bob dydd, mae'n cymryd gweithiwr proffesiynol marchnata profiadol ac addysgedig i wybod sut i harneisio potensial marchnata technoleg newydd a'i droi'n werthiannau

Dyluniwch Ap Symudol Cadarn ar gyfer iPhone ac Android mewn 5 Cam

Mae My Mobile Fans yn cynnig apiau symudol a gwefannau symudol fforddiadwy ar gyfer yr amgylchedd unigol, dielw a busnes bach trwy eu hadeiladwr ap Do-It-Yourself (DIY) sy'n arwain y diwydiant. Gyda dros 40 o nodweddion cyfoethog ar gyfer trosoledd ffonau symudol, lleoliad a chyfryngau cymdeithasol, efallai mai nhw yw'r platfform adeiladu apiau symudol mwyaf fforddiadwy a chadarn ar y farchnad. Mae'r cais yn eithaf syml, gan ddarparu dewin cam wrth gam i'ch tynnu trwy sefydlu'ch cymhwysiad symudol. Cam 1: Dewiswch eich