Python: Sgript Detholiad Tueddiadau Awtomatig Google ar gyfer Eich Allweddeiriau Chwilio arbenigol

Mae pawb yn hoffi Google Trends, ond mae ychydig yn anodd o ran Allweddeiriau Cynffon Hir. Rydyn ni i gyd yn hoffi'r gwasanaeth tueddiadau google swyddogol ar gyfer cael mewnwelediadau ar yr ymddygiad chwilio. Fodd bynnag, mae dau beth yn atal llawer rhag ei ​​ddefnyddio ar gyfer gwaith solet; Pan fydd angen i chi ddod o hyd i eiriau allweddol arbenigol newydd, nid oes digon o ddata ar Google Trends Diffyg API swyddogol ar gyfer gwneud ceisiadau i dueddiadau google: Pan ddefnyddiwn fodiwlau fel pytrends, yna mae'n rhaid i ni wneud hynny

Ai Cod Stiwdio Weledol yw'r Golygydd Cod OSX Gorau Ar Y Farchnad?

Bob wythnos rwy'n treulio amser gyda ffrind da i mi, Adam Small. Mae Adam yn ddatblygwr gwych ... mae wedi datblygu platfform marchnata eiddo tiriog cyfan sydd â nodweddion anhygoel - hyd yn oed dim ond ychwanegu opsiynau uniongyrchol-i-bost i'w asiantau anfon cardiau post heb orfod eu dylunio hyd yn oed! Fel fi, mae Adam wedi datblygu ar draws sbectrwm ieithoedd a llwyfannau rhaglennu. Wrth gwrs, mae'n ei wneud yn broffesiynol a phob dydd tra fy mod i'n sownd yn datblygu pob

Mae Technoleg Dysgu yn hollbwysig fel Rheolwr CRM: Dyma Rai Adnoddau

Pam ddylech chi ddysgu sgiliau technoleg fel Rheolwr CRM? Yn y gorffennol, i fod yn Rheolwr Perthynas Cwsmer da roedd angen i chi seicoleg ac ychydig o sgiliau marchnata. Heddiw, mae CRM yn llawer mwy o gêm dechnoleg nag yn wreiddiol. Yn y gorffennol, roedd rheolwr CRM yn canolbwyntio mwy ar sut i greu copi e-bost, person â mwy o feddwl creadigol. Heddiw, peiriannydd neu arbenigwr data sydd â gwybodaeth sylfaenol yw arbenigwr CRM da

DataRobot: Llwyfan Dysgu Peiriant Awtomataidd Menter

Flynyddoedd yn ôl, bu’n rhaid i mi wneud dadansoddiad ariannol enfawr ar gyfer fy nghwmni i ragweld a allai codiadau cyflog leihau corddi gweithwyr, costau hyfforddi, cynhyrchiant, a moesol cyffredinol gweithwyr. Rwy'n cofio rhedeg a phrofi modelau lluosog am wythnosau, pob un yn dod i'r casgliad y byddai yna arbedion. Roedd fy Nghyfarwyddwr yn foi anhygoel a gofynnodd imi fynd yn ôl a’u gwirio unwaith yn rhagor cyn i ni benderfynu curo cyflogau am ychydig gannoedd o weithwyr.

Blitz: Profi Perfformiad a Llwyth o'r Cwmwl

Mae'n anodd meddwl am gyfatebiaeth ar gyfer y llwyth a roddir ar weinydd gwe felly dyma fynd. Dychmygwch eich bod chi'n weinydd gwe ac mae'ch ymwelwyr yn ganiau o domatos. Os oes gennych un neu ddwy gan o fwyd, gallwch eu cario yn eithaf hawdd. Pentyrru ychydig gannoedd yn eich breichiau ac ni all unrhyw un o'r bwyd gyrraedd lle mae angen iddyn nhw fod. Nawr, pe gallech chi rywsut leihau maint pob can,