Spundge: Curadu Cynnwys Cydweithredol ar gyfer Timau

Mae Spundge yn ei gwneud hi'n hawdd olrhain y wybodaeth orau, distyllu gwybodaeth, ffurfio syniadau cymhellol, a chreu cynnwys dylanwadol. Mae ganddyn nhw fersiwn am ddim a fersiwn broffesiynol o'u platfform. Mae Spundge PRO yn blatfform cynnwys sy'n galluogi timau ac unigolion i ddarganfod, curadu, creu a dosbarthu cynnwys deniadol, dylanwadol. Mae Spundge yn caniatáu ichi: Tracio - Cadw golwg ar y cynnwys gorau, wedi'i drefnu'n braf yn Llyfrau nodiadau yn ôl pynciau, digwyddiadau, pobl neu unrhyw strwythur sy'n