DemandJump: Marchnata Rhagfynegol a Deallusrwydd Cystadleuol

Mae'r Rhyngrwyd yn ffynhonnell ddata anhygoel a all, o'i gloddio, gynhyrchu cyfoeth o wybodaeth. Ond yn ôl Arolwg CMO eleni, dim ond un rhan o dair o farchnatwyr sy'n gallu profi effaith eu gwariant marchnata, dim ond hanner sy'n gallu cael synnwyr ansoddol da o'r effaith, a bron i 20% sy'n gallu mesur unrhyw effaith o gwbl . Nid yw'n syndod bod disgwyl i wariant dadansoddeg marchnata gynyddu 66% yn y