Tueddiadau Manwerthu a Phrynu Defnyddwyr ar gyfer 2021

Os oedd un diwydiant a welsom a newidiodd yn ddramatig y llynedd, manwerthu ydoedd. Cafodd busnesau heb y weledigaeth na'r adnoddau i'w mabwysiadu'n ddigidol eu hunain yn adfeilion oherwydd cloeon a'r pandemig. Yn ôl adroddiadau, roedd cau siopau manwerthu ar frig 11,000 yn 2020 gyda dim ond 3,368 o allfeydd newydd yn agor. Siarad Busnes a Gwleidyddiaeth Nid yw hynny o reidrwydd wedi newid y galw am nwyddau wedi'u pecynnu i ddefnyddwyr (GRhG), serch hynny. Aeth defnyddwyr ar-lein lle cawsant y