Mae Meddalwedd Cynnig yn Hybu Busnes

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae gwerthiannau wedi newid yn sylweddol gyda dyfodiad yr oes ddigidol. Yn benodol, mae sut mae pobl yn anfon ac yn derbyn cynigion gwerthu wedi cael ei wella trwy ddatblygu systemau rheoli cynigion gwerthu ar-lein, fel ein cleient TinderBox. Pam mae'r atebion hyn yn well na dim ond ysgrifennu cynnig gwerthu yn Microsoft Word? Wel, gwnaethon ni ffeithlun cyfan amdano. Cynyddir cynhyrchiant yn fawr trwy ddefnyddio un o'r atebion hyn,