Y Stack Tech Ultimate ar gyfer Marchnatwyr Perfformio Uchel

Yn 2011, ysgrifennodd yr entrepreneur Marc Andreessen yn enwog, mae meddalwedd yn bwyta'r byd. Mewn sawl ffordd, roedd Andreessen yn iawn. Meddyliwch faint o offer meddalwedd rydych chi'n eu defnyddio bob dydd. Gall un ffôn clyfar fod â channoedd o gymwysiadau meddalwedd arno. A dyna un ddyfais fach yn eich poced. Nawr, gadewch i ni gymhwyso'r un syniad hwnnw i'r byd busnes. Gallai un cwmni ddefnyddio cannoedd, os nad miloedd, o atebion meddalwedd. O gyllid i fod yn ddynol

ViduPM: Llwyfan Rheoli Prosiect SEO, Adrodd, ac Anfonebu SEO Ar-lein

Er bod llawer o asiantaethau marchnata digidol yn arbenigo mewn optimeiddio peiriannau chwilio a bod offer di-ri ar y farchnad ar gyfer SEO, maent yn aml yn canolbwyntio ar ddefnyddio tactegol SEO ac nid rheolaeth wirioneddol cwsmeriaid. Mae ViduPM wedi'i adeiladu'n benodol ar gyfer asiantaethau sy'n canolbwyntio ar SEO i reoli, cydweithredu, adrodd, a hyd yn oed anfonebu'ch cwsmeriaid SEO. Nodweddion ViduPM Yn cynnwys: Rheoli Prosiect SEO - Mae Rheoli Prosiect yn parhau i fod yn gysyniad hanfodol ar gyfer Rheoli Tîm yn effeithiol. Rheoli SEO - Mae ViduPM yn darparu ar gyfer

Arwain Tîm Marchnata Digidol - Yr Heriau A Sut I Gyfarfod Nhw

Yn y dechnoleg sy'n newid heddiw, gall arwain tîm marchnata digidol effeithiol fod yn heriol. Rydych chi'n wynebu'r angen am dechnoleg effeithlon ac amlbwrpas, sgiliau cywir, prosesau marchnata hyfyw, ymhlith heriau eraill. Mae'r heriau'n cynyddu wrth i'r busnes dyfu. Mae'r ffordd rydych chi'n delio â'r pryderon hyn yn penderfynu a fyddwch chi'n cael tîm effeithlon yn y pen draw a all gyflawni nodau marchnata ar-lein eich busnes. Heriau Tîm Marchnata Digidol a Sut i Gyflawni Nhw Yn Harneisio Digon o Gyllideb Un

Workamajig: Rheoli Ariannol a Phrosiectau ar gyfer Asiantaethau Creadigol

System ar y we yw Workamajig ar gyfer rheoli cyllid a phrosiectau cleientiaid eich asiantaeth hysbysebu neu farchnata. Mae mwy na 2,000 o gwmnïau'n defnyddio eu meddalwedd rheoli marchnata ar gyfer eu hadrannau mewnol. Mae Workamajig yn feddalwedd rheoli prosiect y gellir ei haddasu ar y we sy'n symleiddio popeth y mae eich asiantaeth yn ei wneud - o fusnes newydd ac mae gwerthiant yn arwain at staffio a gweithredu'n greadigol, yr holl ffordd trwy gylch prosiect i gyfrifeg ac adrodd ariannol. Ymhlith nodweddion Workamajig mae: Cyfrifeg - diwydiant