Dilyswch eich Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol yn erbyn y Rhestr Wirio 8 Pwynt hon

Mae'r rhan fwyaf o'r cwmnïau sy'n dod atom ni am gymorth cyfryngau cymdeithasol yn edrych ar gyfryngau cymdeithasol fel sianel cyhoeddi a chaffael, gan gyfyngu'n ddifrifol ar eu gallu i gynyddu ymwybyddiaeth, awdurdod ac addasiadau eu brand ar-lein. Mae cymaint mwy i'r cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys gwrando ar eich cwsmeriaid a'ch cystadleuwyr, ehangu'ch rhwydwaith, a thyfu'r awdurdod sydd gan eich pobl a'ch brand ar-lein. Os ydych chi'n cyfyngu'ch hun i ddim ond cyhoeddi a disgwyl gwerthiant yma a

Mae Eglurder yn Ymosod ar Fodlondeb ar Gyswllt

Ffrind da i mi ers blynyddoedd lawer yw Steve Woodruff, Ymgynghorydd Eglurder hunan-gyhoeddedig (a thalentog iawn), sy'n parhau i rannu rhywfaint o farchnata-chwerthinllyd ymysg gwefannau a phroffiliau cyfryngau cymdeithasol. Rhannodd ei ffefryn erioed â mi o gwpl o flynyddoedd yn ôl: Rydym wedi arloesi model newydd ar gyfer twf cynaliadwy, wedi'i yrru gan ddefnyddwyr, yn seiliedig ar egwyddorion systemau addasol cymhleth. Dyma gynsail newydd ar gyfer strategaeth ar gyfer byd sy'n cael newid strwythurol dwfn:

Rant: Y Gair “P”

Mae marchnatwyr gwych yn mwynhau siarad am Enillion ar Fuddsoddiad. Ddoe, mynychais gyfarfod â chwmni eiddo tiriog a gafodd rai heriau gyda’u strategaeth we. Nid oedd safle eu pamffled yn gyrru gormod o dennynau ac roeddent yn gwario cryn dipyn o arian ar nifer o raglenni allanol i yrru arweinyddion i'w twndis gwerthu. Y broblem a nodwyd gennym oedd eu bod yn talu i'r holl gwmnïau hynny gystadlu â nhw

Rhestrwch Eich Busnes gyda Phorth Busnes Bing

Gan fod Google yn berchen ar lawer o'r farchnad chwilio, rydyn ni'n tueddu i ganolbwyntio arnyn nhw dipyn. Fodd bynnag, mae Bing wedi bod yn cipio cyfran y farchnad yn araf ac wedi dod allan gyda rhai apiau eithaf unigryw - gan gynnwys Android ac iPad. Mae rhai o nodweddion y cymwysiadau hynny a safle Bing ei hun wedi bod mor braf ein bod wedi gwylio Google yn benthyca ac yn gwella eu peiriant chwilio eu hunain mewn modd tebyg. Mae mapio Bing yn eithaf braf

Pam ddim?

Sut mae eich cwmni'n elw? A yw pob un o nodau eich cwmni wedi'u halinio ag adeiladu'r elw hwnnw? A yw nodau pob un o'ch timau rheoli wedi'u halinio i gefnogi nodau eich cwmni? A yw nodau pob un o'ch gweithwyr yn cyd-fynd â nodau eich rheolwyr? A yw perfformiad eich gweithwyr yn cael ei fesur yn erbyn eu nodau? A yw iawndal pob gweithiwr yn cael ei bennu gan y ffordd y maent yn cyflawni'r nodau hynny? A yw iawndal y gweithiwr yn gymesur â'r effaith sy'n cwrdd â'r nodau hynny