Eglurder: Mapiau Gwres Am Ddim a Recordiadau Sesiwn ar gyfer Optimeiddio'r Wefan

Wrth i ni ddylunio a datblygu thema Shopify wedi'i haddasu ar gyfer ein siop ffrogiau ar-lein, roeddem am sicrhau ein bod yn cynllunio safle e-fasnach cain a syml nad oedd yn drysu nac yn llethu eu cwsmeriaid. Un enghraifft o'n profion dylunio oedd bloc mwy o wybodaeth a oedd â manylion ychwanegol am y cynhyrchion. Pe byddem yn cyhoeddi'r adran yn y rhanbarth diofyn, byddai'n gwthio'r pris yn sylweddol ac yn ychwanegu at y botwm cart. Fodd bynnag, os

Marpipe: Marchnatwyr Arfog Gyda'r Cudd-wybodaeth Mae Angen Eu Profi A Dod o Hyd i Ennill Ad Creadigol

Am flynyddoedd, mae marchnatwyr a hysbysebwyr wedi dibynnu ar gynulleidfa yn targedu data i wybod ble ac o flaen pwy i redeg eu hysbyseb greadigol. Ond mae'r symudiad diweddar i ffwrdd o arferion cloddio data ymledol - canlyniad rheoliadau preifatrwydd newydd ac angenrheidiol a roddwyd ar waith gan GDPR, CCPA, ac iOS14 Apple - wedi gadael timau marchnata yn sgramblo. Wrth i fwy a mwy o ddefnyddwyr optio allan o olrhain, mae data targedu cynulleidfaoedd yn dod yn llai a llai dibynadwy. Brandiau sy'n arwain y farchnad

Cwmwl Cudd-wybodaeth Optimeiddio: Sut I Ddefnyddio Peiriant Ystadegau I Brawf A / B Doethach, A Chyflymach

Os ydych chi'n bwriadu rhedeg rhaglen arbrofi i helpu'ch busnes i brofi a dysgu, mae'n debyg eich bod chi'n defnyddio Optimizely Intelligence Cloud - neu rydych chi o leiaf wedi edrych arno. Yn optimaidd yw un o'r offer mwyaf pwerus yn y gêm, ond fel unrhyw offeryn o'r fath, efallai y byddwch chi'n ei ddefnyddio'n anghywir os nad ydych chi'n deall sut mae'n gweithio. Beth sy'n gwneud Optimizely mor bwerus? Wrth wraidd ei set nodwedd mae'r rhai mwyaf gwybodus a

Profi Defnyddiwr: Mewnwelediadau Dynol Ar Alwad i Wella Profiad y Cwsmer

Mae marchnata modern yn ymwneud yn llwyr â'r cwsmer. Er mwyn llwyddo mewn marchnad sy'n canolbwyntio ar y cwsmer, rhaid i gwmnïau ganolbwyntio ar y profiad; rhaid iddynt ddangos empathi ag adborth cwsmeriaid a'i wrando er mwyn gwella'r profiadau y maent yn eu creu a'u darparu yn barhaus. Mae cwmnïau sy'n cofleidio mewnwelediadau dynol ac yn cael adborth ansoddol gan eu cwsmeriaid (ac nid data arolwg yn unig) yn gallu uniaethu'n well â'u prynwyr a'u cwsmeriaid a'u cysylltu mewn ffyrdd mwy ystyrlon. Casglu dynol