Apiau Symudol: Pa mor Bwysig yw Cynllunio, Prototeipio a Phrofi?

Mae cryn dipyn o draul gweithio gyda datblygwyr cymwysiadau symudol personol yn y cyfnod cynllunio a phrototeipio. Mae amser a dreulir i sicrhau bod profiad y defnyddiwr yn optimaidd yn hanfodol i lwyddiant mabwysiadu a defnyddio'ch cais symudol, serch hynny. Ond dim ond 52% sy'n cyflogi rhaglen brofi ar gyfer eu cymwysiadau symudol yn ôl adroddiad gan Accenture! [box type = "download" align = "aligncenter" class = "" width = "90%"] Defnyddiwch ein cyswllt cyswllt a chael hyd at 30% oddi ar eich Proto.io

Leanplum: A / B Profwch Eich Cynnwys Symudol a'ch Negeseuon

Gall datblygu a defnyddio cymwysiadau symudol fod yn broses ddiflas, llafurus a rhwystredig i gwmnïau. Weithiau gall cael cymeradwyaeth gan yr App Store fod yn rhyddhad, peidiwch byth â meddwl optimeiddio'ch app symudol. Ac os gwelwch fod cyfleoedd i wella neu bersonoli'r ap, mae'n nodweddiadol yn golygu datblygiad ychwanegol a datganiad newydd. Mae yna ddewisiadau amgen ar gael, serch hynny. Mae Leanplum yn ddatrysiad optimeiddio cwbl integredig ar gyfer apiau symudol i gynorthwyo