Marpipe: Marchnatwyr Arfog Gyda'r Cudd-wybodaeth Mae Angen Eu Profi A Dod o Hyd i Ennill Ad Creadigol

Am flynyddoedd, mae marchnatwyr a hysbysebwyr wedi dibynnu ar gynulleidfa yn targedu data i wybod ble ac o flaen pwy i redeg eu hysbyseb greadigol. Ond mae'r symudiad diweddar i ffwrdd o arferion cloddio data ymledol - canlyniad rheoliadau preifatrwydd newydd ac angenrheidiol a roddwyd ar waith gan GDPR, CCPA, ac iOS14 Apple - wedi gadael timau marchnata yn sgramblo. Wrth i fwy a mwy o ddefnyddwyr optio allan o olrhain, mae data targedu cynulleidfaoedd yn dod yn llai a llai dibynadwy. Brandiau sy'n arwain y farchnad

Lansio Google Optimize ar gyfer Marchnatwyr ar gyfer Profi

Mae Google Optimize wedi lansio mewn beta i grŵp cyfyngedig o ddefnyddwyr. Llwyddais i arwyddo a cherdded trwy'r platfform heddiw a'r cyfan y gallaf ei ddweud yw - waw. Mae yna 3 rheswm pam fy mod i'n credu y bydd hyn yn aflonyddwr enfawr yn y farchnad brofi. Mewn gwirionedd, pe bawn i'n blatfform profi, efallai y byddwn yn diflannu ar hyn o bryd. Mae'r rhyngwyneb defnyddiwr yn gyson ag eraill

PerfectBanner: Profi, Optimeiddio, ac Awtomeiddio ar gyfer Hysbysebion Baner

Mae gennym hysbysebion baner ar ein gwefan ac yn aml mae'n rhaid i mi gymeradwyo sawl enghraifft o hysbysebion baner ar gyfer ein hysbysebwyr mwyaf selog. Maent yn sylweddoli na fyddant yn trosoledd y traffig yn llawn yma oni bai eu bod yn profi ac yn optimeiddio eu hysbysebion baner. Mae hynny'n dasg anodd gyda'r mwyafrif o systemau, gan gynnwys Google. Mae'n rhaid i chi uwchlwytho sawl achos, yna gadewch iddyn nhw redeg yn ddigon hir i gael rhywfaint o ddilysrwydd ystadegol (a all gymryd amser hir

Pa Offer sy'n Gysylltiedig â Data y Mae Marchnatwyr yn eu Defnyddio i Fesur a Dadansoddi?

Un o'r swyddi a rennir fwyaf a ysgrifennwyd gennym erioed oedd beth yw dadansoddeg a'r mathau o offer dadansoddeg sydd ar gael i helpu marchnatwyr i fonitro eu perfformiad, dadansoddi cyfleoedd i wella, a mesur ymateb ac ymddygiad defnyddwyr. Ond pa offer y mae marchnatwyr yn eu defnyddio? Yn ôl arolwg diweddaraf Econsultancy, mae Marchnatwyr yn defnyddio dadansoddeg gwe yn llethol, yna Excel, dadansoddeg gymdeithasol, dadansoddeg symudol, A / B neu brofion aml-amrywedd, cronfeydd data perthynol (SQL), llwyfannau cudd-wybodaeth busnes, rheoli tagiau, datrysiadau priodoli, awtomeiddio ymgyrchoedd,

Sut i Gynhyrchu Gwerth o Farchnata Digidol

Yr wythnos hon cefais fy nghyfweld am y gwaith optimeiddio a wnawn ac un o'r problemau yr ydym yn eu canfod yn ganolog i lawer o'n hymdrechion marchnata darpar a chleientiaid yw eu bod am nad ydynt yn adeiladu'r safleoedd ar gyfer eu rhagolygon a'u cleientiaid - maen nhw'n ei adeiladu drostyn nhw eu hunain. Peidiwch â fy betio yn anghywir, wrth gwrs mae eich cwmni eisiau caru'ch gwefan a hyd yn oed ei defnyddio fel adnodd ... ond mae'n hierarchaeth, platfform, a