Sut y gall Manwerthwyr Atal Colledion O Ystafell Arddangos

Cerddwch i lawr ystlys unrhyw siop frics a morter a siawns yw, fe welwch siopwr gyda'i lygaid wedi'i gloi ar eu ffôn. Efallai eu bod yn cymharu prisiau ar Amazon, yn gofyn i ffrind am argymhelliad, neu'n chwilio am wybodaeth am gynnyrch penodol, ond does dim amheuaeth bod dyfeisiau symudol wedi dod yn rhan o'r profiad manwerthu corfforol. Mewn gwirionedd, mae mwy na 90 y cant o siopwyr yn defnyddio ffonau smart wrth siopa. Cynnydd symudol

3 Allwedd i Foderneiddio Profiadau Mewn Siop ... a Refeniw

Y penwythnos hwn es i siopa yn y Kroger Marketplace newydd. Nodyn ochr ... pe bai dim ond Kroger yn credu bod buddsoddi yn eu presenoldeb ar-lein yr un mor bwysig â'u presenoldeb manwerthu. Rwy'n digress. Adeiladwyd y farchnad newydd ar draws y stryd o'r Kroger blaenorol. Un cam y tu mewn a gallwch weld pam. Pobydd gyda bara Artisan ffres, deli gyda chownter caws gourmet pwrpasol, Starbucks, cownter swshi, a siopa un stop ar gyfer babanod, teganau,

5 Ffyrdd bod Tabledi yn Newid y Profiad Manwerthu

Yr wythnos hon roeddwn yn siopa yn y fferyllfa CVS leol ac roeddwn i wedi fy swyno’n fawr pan sylwais ar arddangosfa amlgyfrwng lawn gyda fideo a sain yn hyrwyddo un o’r raseli trydan. Roedd yr uned yn ffitio reit ar y silff, ni chymerodd lawer o le, ac roedd ganddi siaradwyr cyfeiriadol. Mae'n debyg na fydd hi'n rhy hir cyn i ni weld gorsafoedd llechen ym mron pob rhan o'r siop i roi mewnwelediad ychwanegol i'r cynhyrchion maen nhw'n eu hyrwyddo.