Arbrofion Google yn Google Analytics… Meh

Optimizer Gwefan Google yw kaput, wedi'i ddisodli gan Google Experiments. Gydag Arbrofion Cynnwys, gallwch gymharu sut mae gwahanol dudalennau gwe yn perfformio gan ddefnyddio sampl ar hap o'ch ymwelwyr, diffinio pa ganran o'ch ymwelwyr sydd wedi'u cynnwys yn yr arbrawf, dewis pa amcan yr hoffech ei brofi ac, yn y pen draw, byddwch hefyd yn ei gael diweddariadau trwy e-bost ynghylch sut mae'ch arbrawf yn gwneud. Dyma drosolwg fideo o Google Experiments: Mor soffistigedig ac eang ag y mae Google Analytics wedi dod,

Mae Profi Safle yn arwain at Hapusrwydd Trosi

Ar wahân i brofi am chwilio, cyflymder a chymdeithasol, mae yna gydrannau hanfodol o safle prawf y dylai eich cwmni fod yn gweithio arno i ddadansoddi sut mae ymwelwyr yn cael eu troi'n gwsmeriaid. Dylid profi elfennau ar ac ar dudalennau fel botymau galw-i-weithredu, cynlluniau, llywio, copïo, hyrwyddiadau, cynigion, y broses ddesg dalu, y broses o ddewis cynnyrch a hyd yn oed diogelwch yn gyson i ddod o hyd i faterion a gwella perfformiad eich tudalen lanio neu'ch tudalen e-fasnach. . Cwmnïau sy'n hapus â

Yahoo! Chwilio Marchnata ... Fe golloch chi fi!

Mae Post Uniongyrchol yn gyfrwng drud. Oherwydd ei fod yn ddrud, ni ellir ei wneud yn ddidrafferth. Roeddwn i'n arfer dweud wrth fy nghleientiaid bod y cyfle i gael sylw rhywun gyda Post Uniongyrchol yn uniongyrchol gysylltiedig â'r pellter rhwng eu blwch post a'u tun sbwriel. Yr unig ran o ymgyrch post uniongyrchol sy'n bwysicach na'r targed a'r darn yw'r gallu i weithredu ar yr ymgyrch. Heddiw, cefais greadur wedi'i greu'n hyfryd