Sut i Bwyleg Tudalennau Cynnyrch Siop App Symudol cyn eu lansio

Y cyfnod cyn lansio yw un o'r cyfnodau mwyaf tyngedfennol yng nghylch bywyd ap. Rhaid i gyhoeddwyr ddelio â myrdd o dasgau sy'n rhoi eu sgiliau rheoli amser a gosod blaenoriaethau ar brawf. Fodd bynnag, mae mwyafrif llethol o farchnatwyr apiau yn methu â sylweddoli y gall profion A / B medrus lyfnhau pethau ar eu cyfer a chynorthwyo gyda nifer o dasgau cyn lansio. Mae yna lawer o ffyrdd y gall cyhoeddwyr roi profion A / B i ddefnydd cyn ymddangosiad cyntaf yr ap

Leanplum: A / B Profwch Eich Cynnwys Symudol a'ch Negeseuon

Gall datblygu a defnyddio cymwysiadau symudol fod yn broses ddiflas, llafurus a rhwystredig i gwmnïau. Weithiau gall cael cymeradwyaeth gan yr App Store fod yn rhyddhad, peidiwch byth â meddwl optimeiddio'ch app symudol. Ac os gwelwch fod cyfleoedd i wella neu bersonoli'r ap, mae'n nodweddiadol yn golygu datblygiad ychwanegol a datganiad newydd. Mae yna ddewisiadau amgen ar gael, serch hynny. Mae Leanplum yn ddatrysiad optimeiddio cwbl integredig ar gyfer apiau symudol i gynorthwyo