LeadSift: Dal Mewnwelediadau Bwriadol a Gweithredadwy gyda'r Cyfryngau Cymdeithasol

Mae busnesau bob amser yn ceisio casglu data ar ragolygon a chwsmeriaid i ddod o hyd i denwyr a'u denu, ac yna i gadw ac ailwerthu'r cwsmeriaid y maent yn eu caffael. Mae yna dunnell o dechnolegau ar gael i geisio dal y data hwn. Mae rhai o'r ffynonellau yn anghywir ac eraill wedi dyddio. Yn rhy ddrwg nid oedd ffynhonnell wybodaeth a oedd yn cael ei diweddaru'n barhaus yn gywir ac yn aml gan bobl. Mae yna! Mae pobl yn gadael yn gyson ac dro ar ôl tro