MoEngage: Dadansoddi, Segmentu, Ymgysylltu, a Phersonoli Taith y Defnyddiwr Symudol-Gyntaf

Mae'r defnyddiwr symudol-gyntaf yn wahanol. Tra bod eu bywydau'n troi o amgylch eu ffonau symudol, maen nhw hefyd yn hopian rhwng dyfeisiau, lleoliadau a sianeli. Mae defnyddwyr yn disgwyl i frandiau fod yn unol â nhw bob amser a darparu profiadau wedi'u personoli ar draws yr holl bwyntiau cyffwrdd corfforol a digidol. Cenhadaeth MoEngage yw helpu brandiau i ddadansoddi, segmentu, ymgysylltu a phersonoli taith y defnyddiwr. Trosolwg MoEngage Dadansoddwch y Mewnwelediadau Taith Cwsmer a ddarperir gan MoEngage yn cynorthwyo'r marchnatwr i fapio taith y cwsmer felly

Astudiaeth InMoment Yn Datgelu 6 Allwedd Annisgwyl i Bersonoli

Mae marchnatwyr yn cysylltu profiadau wedi'u personoli â hysbysebu wedi'i dargedu'n dda tra bod defnyddwyr yn cysylltu eu profiad cwsmer (CX) â chefnogaeth a phrynu. Mewn gwirionedd, mae 45% o ddefnyddwyr yn blaenoriaethu cael profiad wedi'i bersonoli ar gyfer rhyngweithio cymorth na'r rhai sy'n delio â phersonoli prosesau marchnata neu brynu. Mae'r bwlch wedi'i nodi a'i gofnodi'n llawn mewn astudiaeth ryngwladol newydd gan InMoment, Grym Emosiwn a Phersonoli: Sut y gall Brandiau Ddeall a Chwrdd â Disgwyliadau Defnyddwyr. Ymhob gwlad a arolygwyd, brandiau a

15 Ffyrdd o Gynyddu Eich Cyfradd Trosi E-Fasnach

Rydym wedi bod yn gweithio gyda siop fitamin ac atodol ar-lein i helpu i gynyddu eu gwelededd chwilio a'u cyfraddau trosi. Mae'r ymgysylltu wedi cymryd cryn dipyn o amser ac adnoddau, ond mae'r canlyniadau eisoes yn dechrau dangos. Roedd angen ail-frandio ac ailgynllunio'r safle o'r gwaelod i fyny. Er ei fod yn safle cwbl weithredol o'r blaen, nid oedd ganddo lawer o'r elfennau angenrheidiol i adeiladu ymddiriedaeth a hwyluso'r trawsnewidiadau ar eu cyfer

Datrysiadau Personoli E-Fasnachu Angen Y 4 Strategaeth hyn

Pan fydd marchnatwyr yn trafod personoli e-fasnach, maent fel arfer yn siarad am un neu ddwy nodwedd ond yn colli'r holl gyfleoedd i greu profiad siopa unigryw ac unigol i'w hymwelydd. Mae manwerthwyr ar-lein sydd wedi gweithredu pob un o'r 4 nodwedd - fel Disney, Uniqlo, Converse ac O'Neill - yn gweld y canlyniadau anhygoel: Cynnydd o 70% yn ymgysylltiad ymwelwyr e-fasnach 300% o gynnydd mewn refeniw fesul chwiliad Cynnydd o 26% mewn cyfraddau trosi Er bod hynny'n swnio'n anhygoel. , mae'r diwydiant yn methu

Mae Peidio â Defnyddio Profiad wedi'i Bersonoli yn Eich brifo

Yn IRCE eleni yn Chicago, fe wnes i gyfweld â David Brussin, sylfaenydd Monetate, ac roedd yn sgwrs oleuedig ar ddisgwyliad newidiol defnyddwyr a'r profiad maen nhw'n ei ddisgwyl gan fanwerthwyr ar-lein ac i ffwrdd. Mae'r achos dros bersonoli yn tyfu'n gryfach ac efallai ei fod newydd gyrraedd pwynt tipio. Mae adroddiad Chwarterol Ecommerce Quarterly diweddar Monetate yn dangos bod cyfraddau bownsio i fyny, bod gwerthoedd archeb ar gyfartaledd i lawr a bod cyfraddau trosi yn parhau i ostwng.